top of page

Locatie:

BAVO Noordwijkerhout

Opgave:

Stedenbouw en Inrichtingsopgave

Opdrachtgever:

Novaform en Trebbe

Samenwerking:

Beeldenfabriek

Boot

Planteam:

KOW 

Oppervlakte:

30 ha 

Ontwerpperiode: 

2017-heden

Status:

In ontwerp

De Bosrand - Landgoed in den Houte Noordwijkerhout 

31412 - Ext 02-small.jpg

^ Impressie waterwoning bosrand 

De Bosrand - Wonen in het bos 

Landgoed in den Houte is ontworpen als een samenhangend landschapspark met een grote variëteit aan woningen. Het plan versterkt de oorspronkelijke kenmerken van het historische Sint Bavo; een instellingsterrein dat werd gesticht op een oude strandwal in de nabijheid van het centrum van Noordwijkerhout. Kenmerkend voor het ontwerp zijn de twee landschappelijke stijlen; een deel van het landgoed heeft een formele opzet van bouwblokken en lanen. Het andere deel van het landgoed is gelegen in de groene en bosrijke zoom van het plan en kent een informele opzet. De boskavels zijn onderdeel van deze informele landschappelijke zoom. 

De woningen van de boskavels worden als vanzelfsprekend ingepast in de bestaande groenstructuur. Hiervoor worden bestaande bomen gespaard en worden nieuwe bomen ingepast. Zo ontstaat het bosrijke woonmilieu. Centraal in het gebied wordt een ruim opgezette bomenlaan gemaakt met brede bermen. Hiermee worden de woningen bereikbaar gemaakt. De hier gelegen voetpaden verbinden de woonomgeving met de Engelse Tuin; een iconisch park met verslingerde paden en waterpartijen en het totale landgoed. Door de vormgeving van de weg ontstaan er wisselende perspectieven in het plan en creëren we intimiteit die past bij een bosrijke omgeving. De openbare ruimte wordt ingericht met hoogwaardige en duurzame materialen. We maken een klimaatadaptieve inrichting die past bij de eigentijdse bosrijke uitstraling.

Voor de boskavels is een rijk beplantingsplan opgesteld met veelal inheemse soorten. Op de kavels komen verschillende soorten bomen en hagen die in hoogte variëren. Op enkele plekken worden ook boomvormers in de haag geplant die het bosrijke gevoel versterken en ook zorgen voor privacy. Deze gemengde hagen bevorderen de biodiversiteit en bieden vogels voedsel en een egel een schuilplek.  De boskavels vormen zo een aangename plek in Landgoed in den Houte, waarin je als bewoner onderdeel wordt van de cultuurhistorie van het gebied in een natuurlijke omgeving.

31412 - Ext 03-small.jpg

^ Impressie plan

^ Impressie plan

31412 - Ext 01-small.jpg

^ Impressie plan

bottom of page