top of page

Locatie:

Boxmeer

Opgave:

Landschappelijke studie naar de ontwikkelingen Boxmeer in relatie tot de Maas. 

Opdrachtgever:

Gemeente Boxmeer

Samenwerking:

Heijmans Vastgoed bv

Planteam:

N.v.t.

Oppervlakte:

N.v.t.

Ontwerpperiode: 

2008

Status:

Afgerond

Participatie:

N.v.t.

Boxmeer aan de Maas - Boxmeer

Boxmeer aan de Maas! is een pamflet, waarin de mogelijkheden van het stroomgebied van de Maas worden onderzocht.

 

Boxmeer is gelegen in de Noordelijke Maasvallei en ligt op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Zoals vele nederzettingen langs de Maas kent Boxmeer een rijke geschiedenis die nauw verbonden is met de aanwezigheid van de rivier. Met het rechttrekken van de Maas is een grotere afstand tussen dorp en rivier ontstaan.

 

De gemeente heeft de wens uitgesproken om Boxmeer weer te verbinden met de Maas.

Daarnaast bestaan de wensen om de karakteristiek van het landschap te behouden en om op een goede manier om te gaan met de huidige waterproblematiek.

RRog werd om die reden gevraagd te onderzoeken op welke wijze ingrepen kunnen worden gedaan, die de karakteristiek van het landschap versterken en Boxmeer kunnen laten profiteren van haar ligging aan de Maas.

 

Dit resulteerde in een achttal ‘gouden regels’  op. Deze regels waarborgen de kwaliteiten van het gebied. Met andere woorden een landschappelijk toetsingskader.

 

Aan de hand van vier scenario’s is vervolgens inzichtelijk gemaakt dat het gebied kansen biedt voor natuurontwikkeling, waterberging, grondwinning, recreatie, woningbouw, grasland en veeteelt.

bottom of page