top of page

Locatie:

Leidschendam

Opgave:

landschappelijke visie

Opdrachtgever:

Schoutvest C.V.

Samenwerking:

Gemeente Leidschendam-Voorburg

WoonInvest

Vidomes

Planteam:

-

Oppervlakte:

2ha

Ontwerpperiode: 

2017 - 2018

Status:

geaccordeerd 

Participatie:

-

De Star - Leidschendam

landschappelijke visie

2019-03-20 - Leidschendam - landschappel

^ Visiekaart

Opgave

Binnen de Leidschendam-Zuidzone bevindt zich een aantal prioritaire gebiedsontwikkelingen die een ruimtelijk-functionele samenhang kennen. Eén van deze gebieden is de locatie ‘de Star’. De locatie is onderdeel van de zuidoostelijke stadsrand en vormt, komende vanuit de richting Voorschoten/Leiden een entree van de gemeente Leidschendam-Voorburg. In de structuurvisie ‘Ruimte voor Wensen’ is bepaald dat deze locatie in de toekomst kan transformeren tot een gemengd woon-werkgebied met excellente voorzieningen.

De ontwikkelcombinatie Schoutvest, bestaande uit de ontwikkelaars Schouten en Amvest, heeft samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg en de corporaties Vidomes en Wooninvest de handschoen opgevat om dit toekomstperspectief samen vorm te gaan geven. Dit betekent dat het huidige (tijdelijke) sportveld van de Voorburgse rugbyclub, samen met de aangrenzende locatie van de ontwikkelcombinatie Schoutvest met daarbij behorend de gebieden met een parkeervoorziening en een deel van de locatie Pitch&Putt wordt getransformeerd tot een bijzonder woongebied met een sterke landschappelijke identiteit.

Aan RRog stedenbouw en landschap is gevraagd om een visie te maken voor de landschappelijke overgang van bovengenoemde woningbouw naar de Leidschendammerhout en naar de rijksweg.

Cultuurhistorie - analyse.jpg

^ Cultuurhistorie

2018-11-08-overgang-landschap.jpg

^ Gezoneerde stadsranden ingepast in de slagenstructuur

groen blauw - analyse.jpg

^ Groen blauwe gebiedskenmerken 

^ lineaire watergangen

^ Houtwallen en singels

^ Agrarische kavel 

^ Natuurlijke waterloop

^ Natte natuur

^ Wilgenlaantjes

profiel - ontwerp.jpg
bottom of page