top of page

Locatie:

Heemskerk

Opgave:

Stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever:

Gemeente Heemskerk

Samenwerking:

Woonopmaat

Planteam:

-

Oppervlakte:

10 ha

Ontwerpperiode: 

2021 - heden

Status:

In ontwerp

Participatie:

Klankbordgroep

WOONPARK DE VELST, HEEMSKERK

vogelvlucht.jpg

^ Vogelvlucht toekomstige situatie 

WOONPARK DE VELST

 

In de afgelopen periode heeft RRog een stedenbouwkundig plan gemaakt voor De Velst. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een klankbordgroep, een ambtelijke werkgroep en belanghebbende partijen. Onderdeel van de opgave is de reconstructie van drie flatgebouwen in samenwerking met Woonopmaat, de herbouw van basisschool De Zevenhoeven en het uitbreiden van de werklocatie van Heliomare. De opdracht van de raad van Heemskerk is het realiseren van nieuwe woningen in De Velst. RRog heeft hiervoor de afweging gemaakt waar woningen kunnen worden toegevoegd met behoud van de groenstructuur. Zo werd het Woonpark De Velst geïntroduceerd. De nieuwe bebouwing is met uitzondering van één locatie gesitueerd op bestaand verhard gebied. Naast de nieuwe bebouwing krijgt het park een nieuwe impuls en bomen die verdwijnen worden gecompenseerd in het gebied. Onderdeel van de opdracht was het zoeken van draagvlak onder de bevolking. Hiervoor is een klankbordgroep opgericht die gevraagd werd op de plannen te reageren. Dit neemt niet weg dat sommige mensen het plan kritisch benaderen omdat hun directe woonomgeving verandert. RRog heeft alles op alles gezet het plan voor zo veel mogelijk mensen acceptabel te maken. Eind juni neemt de raad van Heemskerk een beslissing over het stedenbouwkundig ontwerp.

bottom of page