top of page

Locatie:

Detmerskazerne, Eefde

Opgave:

Stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever:

Hegeman Bouwontwikkeling B.V.

Samenwerking:

N.v.t.

Planteam:

N.v.t.

Oppervlakte:

-

Ontwerpperiode: 

2012-2016

Status:

Voorlopig stedenbouwkundig ontwerp

Participatie:

N.v.t. 

Detmerskazerne - Eefde

Hegeman Bouwontwikkeling heeft RRog stedenbouw en landschap gevraagd het stedenbouwkundig schetsontwerp voor het kazerneterrein in Eefde uit te werken tot een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp. Het schetsontwerp is in het voorjaar van 2016 besproken met de klankborgroep en is voorgelegd aan de bewoners in de omgeving. Het plan is goed ontvangen. Momenteel werkt RRog aan het uitwerken van het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp.

bottom of page