top of page

Locatie:

Gemeente Arnhem

Opgave:

Inrichtingsplan / Stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever:

Woningcorporatie Vivare

Samenwerking:

Gemeente Arnhem

Planteam:

Hegeman Bouwontwikkeling, 01-10 architecten en Dusseldorp.

Oppervlakte:

2 ha

Ontwerpperiode: 

2017

Status:

Winst

Eilandje Urk - Arnhem

IMG_4574_2.jpg

^ Herfst sfeerbeeld

De wijk

 

Bewoners die waarde hechten aan sociale contacten, gezelligheid en een beetje op elkaar letten. Dat is Eilandje Urk, een volksbuurt in Arnhem, met betrokken bewoners die hier graag willen blijven wonen. Een buurt waar men uitbundig met het Nederlands elftal meeleeft en waar men voor elkaar zorgt als dat nodig is. Maar ook een buurt wat erg op zichzelf is. De bewoners hechten waarde aan hun sociale structuur.

^ Stad en buurt

^ Infrastructuur

^ Landschap

^ Hoogte

Eilandje Urk is een volksbuurt. Het leven speelt zich af aan de voorkant van de woningen; in de voortuinen en op straat.


De wijk is gebouwd in de 'jaren 60, in de 'oksel' van de spoorlijn van het goederenemplacement (ten noorden van bedrijventerrein RijnPark). Rondom deze spoorzone ligt een robuuste groenstructuur die verbonden is met de wijk.

De buurt heeft een stenige uitstraling rondom de Buysstraat en de Adriaan Kluitstraat. Langs de Bosch Kemperstraat liggen grote grasstroken met solitaire bomen.


De hoogtekaart van het gebied toont opvallende hoogteverschillen, waarbij met name het laagte niveau tussen de woningen van de Buysstraat en de Johan de Wittlaan in potentie kan zorgen voor wateroverlast.

IMG_4548_2.jpg

Het ontwerp borduurt voort op de oorspronkelijke kwaliteiten van de volksbuurt en sluit aan bij het stedenbouwkundig programma van eisen.

Er worden nieuwe, aantrekkelijke woonstraten gemaakt die ruimte bieden voor zowel de auto, als ook de ontmoeting.

Het beeld van de straten wordt versterkt door het toevoegen van groenzones langs de straten die kenmerkend zijn voor ‘tuindorpen’ uit deze periode. In deze groenzones is ruimte voor solitaire bomen. De straten worden ingericht met haaksparkeren, met een laanbeplanting en onderbeplanting.

 

De nieuwe dwarsstraatjes uit het SPvE zijn uitgevoerd als hoven met een ‘grijs/groene’ inrichting. Langs de hoven hebben de nieuwe bewoners een Delftse Stoep met een gezamenlijke plantenbak. Hier is optimale gelegenheid voor spelen en verblijven.


In de overgangszone tussen de bebouwing van de Voetiuslaan en de nieuwbouw, voorziet het plan in een groene inrichting met heesterborders en bomen. Hier wordt een speelplek gemaakt en een parkeerkoffer. Het waterplan versterkt de ruimtelijke identiteit van de plekken en zorgt voor droge voeten bij piekbuien en extreem natte periodes.

IMG_4540_2.jpg
IMG_6090.jpg
bottom of page