top of page

Locatie:

Enschede

Opgave:

Stedenbouwkundig- en inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Hegeman Ontwikkeling

Samenwerking:

-

Planteam:

StudioKomma

Oppervlakte:

1.3 ha

Ontwerpperiode: 

2018

Status:

Ontwerpfase 

Participatie:

-

JANNINKKWARTIER - ENSCHEDE

DE KWARTIERMAKERS 

18050-11029-hoeken-WEG-NEW.jpg
2018-08-15 - Logo website - winst_transp

GROEN, AUTOVRIJ EN VERBONDEN 

In de nabijheid van de oude binnenstad van Enschede ligt het Janninkkwartier. In de komende jaren wordt dit voormalige bedrijventerrein omgevormd tot een duurzame, toekomstbestendige en levendige stadswijk. Na een besloten tender kwam RRog kwam samen met studio Komma en Hegeman Bouwontwikkeling als winnaars uit de bus.

Met de inzending ‘de Kwartiermakers’ laten we de gemeente Enschede laten zien dat haar droombeeld voor het Janninkkwartier waarheid kan worden. Het Janninkkwartier wordt ontwikkeld tot een groen stedelijk woongebied; een bijzondere woonomgeving met echte stadse woningen op een compacte kavel. De woonwijk zal uitgroeien tot een uitgesproken groene en klimaatadaptieve woonomgeving, waarin de openbare ruimte het domein is van de voetganger en de fietser. Auto’s kom je in deze wijk bijna niet tegen. De Kwartiermakers vormen de eerste en daarmee ‘toonzettende’ ontwikkeling van deze nieuwe en eigentijdse stadswijk.

Het plan bestaat uit gesloten bouwblokken, waarvan de wanden zijn opgebouwd uit eigentijdse stadsvilla’s. Centraal in de bouwblokken maken we verrassende binnentuinen die door de Kwartiermakers kunnen worden vormgegeven. Een oase van rust, natuur, ontmoeting of anderszins. Door de situering van de verdiepte parkeervoorziening en door het ‘ontbreken’ van toegangspaden kunnen we hier een echte groene hof maken. Een gelaagde inrichting van bodembedekkende en bloeiende planten, (meerstammige) heesters en solitaire bomen creëert een micromilieu voor zowel bewoners, als planten en dieren. Tijdens de ontwikkelfase zullen we deze binnentuinen samen met de Kwartiermakers gaan vormgeven.

De wand van het gesloten bouwblok wordt op een aantal plekken opengebroken waardoor de binnenhoven van de blokken via kleine steegjes verbonden zijn met het centraal gelegen nieuwe stadspark. Deze Groene Singel verbindt de Kwartiermakers via een autovrije groenstructuur met het centrum van Enschede.   Door hun overhoekse oriëntatie en positie vormen de hoekwoningen van de bouwblokken de markante beëindiging van deze parkruimte.

^ Impressie park 

18050-11029-stedenbouwkundige aanpak.jpg

^ concept

18050-11029-concept-doorsnede-toekomst.j

^ concept in doorsnede 

18050-plan 20181030-photoshop-small.jpg

^ plankaart Janninkkwartier 

18050-181030- park.jpg

^ Impressie park

KLIMAAT- EN GEBRUIKSADAPTIEF

Uitgangspunt voor het ontwerp is het maximaliseren van een groene inrichting, waarin meer dan genoeg ruimte is voor een goede waterberging. Door deze ´blauwgroene´ inrichting ontstaat een aangenaam binnenklimaat voor zowel mens als flora en fauna. Op deze manier bestrijden we de hittestress en dragen we bij aan een klimaatbestendige en toekomstgerichte woon- en leefomgeving. In het hof staat collectiviteit centraal. Kleine kinderen kunnen hier veilig spelen en stellen, gezinnen en alleenstaanden kunnen genieten van de natuur. Door de verdiepte ligging van de parkeervoorziening voegen we een flexibel te gebruiken buitenruimte toe aan het Janninkkwartier, die daadwerkelijk eigen gemaakt kan worden door de Kwartiermakers. Door het plooien van het landschap ontstaat er een soort tweede maaiveld in de binnenhoven. De parkeervoorziening staat in een open verbinding met de binnentuin. Bij bijvoorbeeld verminderd autogebruik in de toekomst, kan de parkeervoorziening dienst doen als een extra gebruiksruimte voor de Kwartiermakers. Hier ontstaat dan een mogelijkheid om bijvoorbeeld kantoorruimte, knutselruimtes, B&B, of anderszins te organiseren.

18050-181029-BLOK-A-doorsnede-toekomst.j

^ Doorsnede toekomstig gebruik

18050-11029-binnenhof.jpg

^ Impressie van het hof 

bottom of page