top of page

Locatie:

Den-Haag

Opgave:

Stedenbouwkundig- en inrichtingsplan

Opdrachtgever:

BPD, OCWV

Samenwerking:

Waalpartners

Planteam:

Heren5 architecten 

Workshop architecten

Oppervlakte:

4.5 ha

Ontwerpperiode: 

2018-2020

Status:

In ontwerp

Participatie:

ERASMUSVELD - DEN HAAG

Landschappelijk wonen 

AXO erasmusveld 20200728_72dpi.jpg

^ Axo plangebied 

Inleiding 

De landschappelijk ingerichte buitenruimte bepaald de sfeer van de wijk. Door de natuurlijke vormgeving van het water en de bodem ontstaan er verschillende gradiënten van nat naar droog. Hierdoor biedt het landschap een variatie voor plant en dier, die leidt tot een duurzame en robuuste inrichting. Bewoners zijn, net als de planten en dieren onderdeel van deze Erasmusveld-biotoop, wat leidt tot een symbiose tussen mens en natuur.

plan038_vlak_1op500_A0.jpg

^ Plankaart  

De Wijk

De wijk biedt veel ruimte voor collectiviteit door de realisatie van kleinschalige intieme woonomgevingen rondom een hof of een gezamenlijke tuin/terras  bij de appartementengebouwen. De collectiviteit wordt versterkt door de realisatie van permanente proeflocaties, zoals een boomgaard en natuurlijke speelplekken waarin de kinderen en hun ouders in het natuurlijke landschap kunnen verblijven, fruit en vruchten kunnen eten en de natuur kunnen ontdekken. Een informeel netwerk van paden verbindt deze plekken zodat er toevallige en ongedwongen ontmoetingen mogelijk worden gemaakt. Het toekomstige gebruik van het landschap door de bewoners zal de toekomstige identiteit van de stadswijk bepalen. Om hierin richting te geven is er gestuurd op informeel autogebruik en een collectieve parkeervoorziening. Het parkeren is op afstand van de woningen georganiseerd in een compact vormgegeven landschappelijke inpassing. De private woonkavels zijn, met respect voor de individuele privacy zorgvuldig ingepast in het omringende landschap en aan de voorzijde aan het collectieve hof. Zo ontstaat een stadsbuurt waarin gezond en samen de maatstaf is

Plan036_profiel_centrale hof.jpg

^Doorsnede landschappelijk wonen

bottom of page