top of page

Locatie:

Weert 

Opgave:

Gebiedsvisie 

Opdrachtgever:

Novaform 

Samenwerking:

Planteam:

-

Oppervlakte:

25 ha 

Ontwerpperiode: 

2019 - 2022

Status:

In ontwerp 

Participatie:

Workshop met bewoners en gemeente 

HORNEKWARTIER - WEERT

GEBIEDSVISIE HORNEKWARTIER EN DE LICHTENBERG 

vogelvlucht masterplan.jpg

 HK2 

 HK3 

 HK5

 HK5 

 HK1 

 HK4 

Vijf sfeergebieden

Hornekwartier 

Aan de westrand van Weert liggen de Van Hornekazerne en De Lichtenberg. Deze locaties met bijzondere landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten hebben jarenlang een gewaardeerde functie gehad in Weert. Het Lichtenbergcomplex is gebouwd als faciliteit voor onderwijs, cultuur, sport en religie van het bisschoppelijk College in Weert. Eind jaren 60 verloren verschillende onderdelen, waaronder het openluchttheater hun functie. In 2013 vertrok defensie. Zo verloren beide gebieden aan waarde. Sinds die tijd vragen deze monumenten en hun bijzondere omgeving om een nieuwe duurzame betekenis. 

De Gebiedsvisie
De gebiedsvisie is de leidraad voor de transformatie, restauratie en herontwikkeling. Samen met omwonenden en nieuwe bewoners krijgt deze nieuwe leefomgeving vorm. De rijksmonumenten van De Lichtenberg en de Van Hornekazerne worden optimaal verbonden met Weert en krijgen een bovenregionale betekenis. Zo leveren we een bijdrage aan de welvaart en het welzijn in Weert en daarbuiten. Het doel is de creatie van een voor iedereen toegankelijk park dat de monumentale gebouwen ontsluit, met hedendaagse faciliteiten, duurzame materialen en een klimaatadaptieve leefomgeving. Hierdoor kunnen de rijksmonumenten behouden blijven en de hernieuwde leefomgeving toegevoegde waarde geven.

Vijf sfeergebieden
Binnen het raamwerk zijn een vijftal sfeergebieden te onderscheiden. Deze gebieden hebben elk een eigen karakter. We noemen ze respectievelijk HK1 t/m HK5. Gezamenlijk vormen ze Horne Kwartier.

Tegeltjes deelgebieden masterplan-06.jpg

HK1: De Lichtenberg

Tegeltjes deelgebieden masterplan-04.jpg

HK4: Parkobjecten

Tegeltjes deelgebieden masterplan-03.jpg

HK2: Het Kazernecluster

Tegeltjes deelgebieden masterplan-02.jpg

HK5: De boskavels

Tegeltjes deelgebieden masterplan-01.jpg

HK3: Het Kazerne ensemble

Concept
In de huidige staat is het gebied afgesloten en slecht toegankelijk. De bijzondere waarden zijn daarom slechts beperkt beleefbaar. We gaan dit omvormen door het gebied doorwaadbaar te maken en een nieuw hart te geven; centraal in het gebied. We versterken de kernwaarden van het gebied en brengen deze, samen met de bouwstenen, bij elkaar in een gebundelde dynamiek rondom het hart. Deze plek wordt optimaal ontsloten door een rijk netwerk van verbindingen. Cultuurhistorie en gevarieerd gebruik komen hier bij elkaar in een landschappelijke omgeving.

visual weide.jpg

Het hardloopparcour met het verbindende landschap

visual lichtenberg.jpg

Een beleefbaar en attractief landschapspark met hoge cultuurhistorische waarden

bottom of page