Locatie:

Heemskerk

Opgave:

Stedenbouwkundige verkenning

Opdrachtgever:

Gemeente Heemskerk, WOONopMAAT

Samenwerking:

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

-

Ontwerpperiode: 

2020

Status:

in ontwerp

Participatie:

klankbordgroep

NIEUWE OPDRACHT IN HEEMSKERK 

Stedenbouwkundige verkenning Geelvinckstraat e.o. te Heemskerk

Website Luchtfoto_Heemskerk.jpg

In opdracht van de Gemeente Heemskerk en WOONopMAAT gaat RRog Stedenbouw en Landschap een stedenbouwkundige verkenning doen voor het gebied Cornelis Geelvinkstraat e.o. Het plangebied ligt tussen de Cornelis Geelvinckstraat, Beatrix van Dongenstraat, Jan van Kuikweg en de Dirk van der Leckstraat. In het plangebied worden 52 grondgebonden sociale huurwoningen geamoveerd

 

Gevraagd wordt een verkenning te doen naar een nieuwe invulling voor het gebied waarbij tenminste 52 nieuwe sociale huurwoningen terug komen. De ambitie hierbij is het realiseren van een gedifferentieerd programma met sociale huurwoningen met kleine en grote eengezinswoningen en appartementen met lift. Daarnaast dient te worden gekeken of het mogelijk is boven deze 52 sociale woningen ook nog extra woonprogramma in het plangebied te realiseren, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte gewaarborgd is.

 

De stedenbouwkundige verkenning zal in goed overleg met de bewoners en de omwonende worden uitgevoerd. Hiervoor is een klankbordgroep in het leven geroepen met daarin bewoners van de huidige huurwoningen, bewoners uit de directe omgeving en een afgevaardigde van het naastgelegen uitvaartcentrum.

Wij hebben er zin in!