top of page

Locatie:

Heemskerk

Opgave:

Stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever:

Woonopmaat 

Samenwerking:

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

1 ha

Ontwerpperiode: 

2021

Status:

geaccodeerd 

Participatie:

Participatie buurt 

HERONTWIKKELING GEELVINCKSTRAAT - HEEMSKERK

plan008 - 06 - f.jpg

Geelvinckstraat

RRog stedenbouw en landschap is gevraagd door Woonopmaat een stedenbouwkundig ontwerp te maken voor het project; herstructurering Cornelis Geelvinckstraat in heemskerk. Het project betreft het amoveren van 52 woningen tussen de Cornelis Geelvinckstraat, Beatrix van Dongenstraat Jan van Kuikweg en de Dirk van der Leckstraat. Het ontwerp is gemaakt in samenspraak met de gemeente Heemskerk en een klankbordgroep met bewoners van de huidige woningen en bewoners uit de omgeving. Met een modellenstudie is gezamenlijk gekozen voor een gedragen plan. Op maandag 20 december is het voorstel unaniem aangenomen door de raad van Heemskerk. Op de locatie komen 28 grondgebonden woningen en 44 appartementen in twee gebouwen. Het project is een voorbeeld waarbij een buurt wordt omgevormd naar een groene klimaat-adaptieve woonomgeving in combinatie met het terug bouwen van meer woningen. Het water wordt opgevangen en de biodiversiteit wordt vergroot door het nieuwe groen aan te laten sluiten bij het bestaande park. Daarnaast is in overleg met de bewoners de verkeersituatie verbeterd. De Cornelis Geelvinckstraat was een racebaan en wordt nu veranderd in een parkweg met verkeersremmende ingrepen.

^ Plankaart 

bottom of page