top of page

Locatie:

Veemarkt bouwveld C, Utrecht 

Opgave:

Stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever:

Hegeman bouwontwikkeling

Samenwerking:

Planteam:

Inbo

Oppervlakte:

Ontwerpperiode: 

2015

Status:

Geaccordeerd

 

Participatie:

Het Wijland - Utrecht

Veemarkt is meer dan kalverliefde. Op de Veemarkt wordt gewerkt aan een wijk waarin mensen hun leven lang kunnen wonen. Wij willen met de inzending WIJland samen met de nieuwe bewoners werk maken van een toekomstbestendige woonplek voor meerdere generaties. Jonge zelfstandige mensen, gezinnen en ouderen gaan bij elkaar wonen en zorgen voor een bijzondere woonomgeving; wij-gerichte eerder dan een ik-gerichte.

De entree van Veemarkt

Door haar positie in het stedenbouwkundig ontwerp is het WIJland op te vatten als de entree van de Veemarkt. Het auto- en fietsverkeer komt hier via de Sartreweg. Het WIJland zal de toekomstige bezoekers van de wijk in een oogopslag laten ervaren wat de essentie van de Veemarkt is; een uniek stukje stad, in de overgang naar het Utrechtse landschap. Een plek met een verleden en klaar voor de toekomst. Veemarkt is een gevarieerde wijk met een sterke identiteit waar de stad Utrecht zich op een eigentijdse manier presenteert. Hier wordt een antwoord gegeven op wensen van de hedendaagse stadsmens.

Op de meest prominente entreehoek van Veemarkt maakt WIJland een uitnodigend gebaar naar de wijk. In een mooi vormgegeven gesloten hoekoplossing wordt een gemeenschappelijke ruimte gemaakt. Mooi op de zon georiënteerd ontstaat hier een laagdrempelige ontmoetingsplek voor zowel de blok- als de buurtbewoners. Deze bijzonder vormgegeven kop met haar stadse programma zal worden beheerd door de coöperatie van het WIJland. Uiteraard wordt de naam en de programmering van deze ‘buurtkamer’ door de bewoners zelf gekozen. Wij denken hier aan de realisatie van een flexplaats; een werkplek voor studenten, ZZP’ers en thuiswerkers van alle leeftijden. Een plek waarin invulling wordt gegeven aan informatieuitwisseling en kennisoverdracht tussen de generaties.

^ Entree Veemarkt 

De tuinkamer van het WIJland

De huidige moestuinen van Stad en Land op bouwveld C vormen een inspiratiebron voor de betekenis van het WIJland; de nieuwbouw moet niet alleen een genot zijn voor de toekomstige (individuele) bewoners, maar het moet een bijdrage leveren aan de wijk als geheel. De huidige locatie zorgt voor verbondenheid in de wijk. Ook in de toekomst mag het bouwveld deze betekenis hebben.

Centraal in het bouwveld komt de bouwkeet annex schuur van de bewoners te staan. In beginsel temidden van de oude moestuinen als werkspot voor het medeopdrachtgeverschap, na de bouw als centraal ontmoetingspunt voor de bewoners. We noemen deze schuur ‘de tuinkamer’ van het WIJland. Hier wordt vormgegeven aan de individuele wensen (per woning), maar kunnen de bewoners ook werken aan hun gezamenlijke toekomst. De tuinkamer is aanpasbaar en uitbreidbaar, flexibel om zich aan te passen aan de wensen van de bewoners. Verschillende generaties en ‘door de generaties heen’ biedt hij mogelijkheden voor gebruik: (kinder)feestjes, workshops, kinderopvang, gezamenlijke maaltijden en dergelijke kunnen in de toekomst worden georganiseerd binnen het bouwblok.

^ De tuinkamer 

^ Plankaart 

^ Doorsnede plangebied 

bottom of page