top of page

Locatie:

Capelle aan den IJssel

Gravenweteringpark

Opgave:

Inrichtingsopgave, stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever:

Bemog Projektontwikkeling B.V. 

Samenwerking:

Planteam:

Studio Komma

Ontwerpperiode: 

2018-2019

GRAVENWETERINGPARK - CAPELLE AAN DEN IJSSEL

BEMOG - Aan de Slag (spread)_1.jpg

^ Vogelvlucht plan 

Studio Komma en RROG winnen tender ’s-Gravenweteringpark Capelle a/d IJssel

‘IJsselpark’ is het winnende plan voor de tender die de gemeente Capelle aan den IJssel uitschreef voor de herontwikkeling van ’s-Gravenweteringpark, een voormalige schoollocatie. Het team van Studio Komma en RRog Stedenbouw en Landschap ontwikkelde, in samenwerking met Bemog Projektontwikkeling, een gevarieerde groene woonbuurt met 60 woningen.

Dorps en landschappelijk wonen
Een belangrijk onderdeel van het plan is het voor Capelle aan den IJssel karakteristieke slagenlandschap. De oorspronkelijke sloten worden teruggebracht en vormen een natuurlijke verkavelingsstructuur waarin de bebouwing wordt ingepast. Hierdoor ontstaan er binnen het plan verschillende woonmilieus, variërende van dorps wonen langs de Kanaaldijk tot het landschappelijke wonen in de groene zoom. Het totale woonprogramma omvat 60 woningen, waaronder appartementen, rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen.

18054-axo_BASIS-INFRA-190222.jpg

^ Landschappelijk wonen - INFRA 

18054-axo_BASIS-WELZIJN-190222.jpg

^ Landschappelijk wonen - KLIMAAT

18054-axo_BASIS-GROEN-190222.jpg

^ Landschappelijk wonen - GROEN

18054-190219_Plan11_Plankaart_FLAT_DEF.j

Kenmerkende sculpturale architectuur
De architectuur van het IJsselpark is uitgesproken en vormt met een herkenbare vormentaal de schakel tussen de verschillende woonmilieus en schaalniveaus. Binnen de uniformiteit is er volop de ruimte voor verfijning: de vormentaal wordt steeds sculpturaler naarmate de woningen vrij in het landschap staan. Hierbij wordt er gerefereerd aan de historische boerderij-typologieën met lage goothoogtes en nadrukkelijk dakvlakken. Waar dat mogelijk is maken de woningen bovendien ook gebruik van het landschap, bijvoorbeeld door vlonders langs de waterkant of de in de oevers geïntegreerde bergingen.
 

^ Plankaart

Klimaatadaptief en circulair
Duurzaamheid was een kernthema tijdens de tenderfase en heeft een prominente plek gekregen binnen het plan.
Op gebiedsniveau wordt er een ‘waterneutraal’ systeem opgezet gebaseerd op de aanwezige slotenstructuur en de zuiverende en bufferende werking daarvan. Het oude schoolgebouw dat op het terrein aanwezig is wordt gestructureerd gesloopt waarna het materiaal wordt hergebruikt voor de bouw van de woningen. De woningen zelf tot slot zijn energieneutraal en bezitten een integraal installatiesysteem dat de resterende energievraag optimaal reguleert.


Planning
De sloop van het oude schoolgebouw vindt naar verwachting in het najaar van 2019 plaats. De start van de verkoop van de nieuwbouwwoningen staat gepland voor de zomer van 2020. Begin 2021 start daarna de bouw zodat de nieuwe woonbuurt voor het einde van 2022 helemaal klaar is.

18054-slagen_20190228.jpg

^ Impressie groene zoom 

18054-golfbaan_20190228.jpg

^ Impressie aansluiting park 

bottom of page