top of page

Locatie: 

Groenewegje, Lochem

Opgave:

Herontwikkeling

Mr. G. Propschool

Opdrachtgever:

Hegeman Bouwontwikkeling

Samenwerking:

Gemeente Lochem

Planteam:

Palazzo

RRog

Oppervlakte:

0.5 ha

Ontwerpperiode: 

2017 - 2018

Status: 

Gewonnen

Participatie: 

Klankbordgroep

Lochem - Groenewegje

20211022_104619921_iOS.jpg

Wonen aan het Groenewegje met een landschappelijk karakter.

Het Groenewegje is een verbindingsweg tussen de Barchumseweg en de Zwiepseweg. De Barchumseweg is van oorsprong onderdeel van een bolliggende es (ook wel Enk genaamd) wat goed te zien is op de kaart uit 1915. De Zwiepseweg ligt van oorsprong op de rand van het beekdal van de Berkel onderaan een andere Es, namelijk de ‘Lochemer Berg’.


De overgang tussen deze twee landschappen is enigszins te herkennen in het grote hoogteverschil tussen de twee wegen, maar ook in het hoogteverschil bij de monumentale Iep. Ook in de verschijningsvorm van de bestaande woningen is dit verschil terug te zien. De eerste vijf woningen vanaf de Barchumseweg hebben een andere beeldtaal. Deze woningen staan met de gevel op de straat. De overige woningen hebben meer ruimte tussen voorgevel en straat en hebben ook een andere beeldtaal. 

Dit landschappelijke en stedenbouwkundige verschil in het Groenewegje willen versterken in ons plan. Het eerste deel van het plan brengen we in beeld als een onderdeel van de Enk, door hier een groen talud te maken langs de weg, welke uitkomt bij de monumentale Iep. De woningen die hier worden gebouwd liggen ook iets hoger dan het Groenewegje.
Het overige deel van het Groenewegje wordt ingericht met fruitbomen, passend bij het karakter van het beekdal.

Aan de zijde van zowel de Zwiepseweg als aan de zijde van de Barchumseweg richten we de ‘kopwoningen’ op deze straten. We richten hier dus deze ‘hoofdstraten’ van Lochem met vergelijkbare woningen in. 

^ Historische kaart 1915.                                   bron: Topotijdreis.nl

^ Themakaarten: Woningen/parkeren/groen/verlichting en spelen.

RRog Spectrum Hoofddorp Zwembad Nieuwbouw Architecture Urbanism Pinterest Sterkenburg

'Het Groenewegje' 

Het bestaande Groenewegje wordt opnieuw ingericht. We gebruiken hiervoor de materialen die door de omwonenden zijn gekozen, in overleg met de gemeente; een rode dubbelgebakken klinker. De straat wordt breder gemaakt dan de huidige situatie: We maken een strook van 1 meter langs de bestaande woningen. Deze strook zullen we inrichten in overleg met de bewwonrs en de gemeente. Hier kunnen we afhankelijk van de keuze klinkerverharding of een groenstrook maken. Aan de zijde van de nieuwe woningen maken we ook een strook van 1 meter, die we ook afwisselend inrichten met een groenvoorziening of bestrating. In deze strook planten we ook straatbomen die bloeien (in de periode april / mei).


In het midden van de weg maken we een ‘rijloper’ voor de auto’s, die we inrichten met twee molgoten, zodat er een goede afwatering in het gebied wordt gemaakt. Door deze erfachtige inrichting ontstaat er een situatie waarin de snelheid van het verkeer op een ‘natuurlijke’ manier wordt ontmoedigd. De bestaande verkeersfunctie (alleen toegang voor aanwonenden) blijft ongewijzigd.

^ Profiel rijweg.

^ Plankaart met inpassing van 11 woningen.

20211022_104630911_iOS.jpg

^ Sfeermontage komende vanaf de Barchumseweg.

20211022_104458869_iOS.jpg
bottom of page