Locatie:

Haarlem

Opgave:

Stedenbouwkundig- en inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Stichting Sint Jacob

Samenwerking:

-

Planteam:

Fame; 

2by4 Architects

Oppervlakte:

2.5 ha

Ontwerpperiode: 

2019-heden

Status:

In ontwerp

Participatie:

Workshop met zorgmedewerkers

BOERHAAVE - HAARLEM

Zorglocatie Sint Jacob

20200630 Masterplan.jpg

^ Masterplan juni 2020

Zorgcluster Boerhaave, Sint Jacob

In de nabijheid van het Spaarne Gasthuis en andere voorzieningen, in de zoom van de woonwijk Boerhaavewijk, ligt de locatie Boerhaave. Deze locatie omvatte een woon- en revalidatiecentrum in eigendom van Stichting Sint Jacob en staat op dit moment leeg. Omdat de locatie niet meer voldoet aan de huidige conceptmatige, functionele en technische eisen die Sint Jacob stelt, wordt de locatie gesloopt en herontwikkeld tot een nieuw toekomstbestendig woonzorgleefgebied.

RRog stedenbouw en landschap is gevraagd om hiervoor een stedenbouwkundig masterplan en een beeldkwaliteitsplan te maken i.s.m. 2by4 Architects. 

Het plan omvat verschillende type zorg en heeft diverse functies in het gebied, dat gebruikt kan worden door de zowel de Boerhaavewijk als Sint Jacob. 

In het gebied komen woonruimtes voor beschermd wonen en verzorgd wonen. Daarnaast komt er een kinderdagverblijf, een brasserie en een ZOED (zorg onder een dak). Rondom de woongebouwen komen collectieve tuinen waar kan worden gewandeld. De tuinen zijn toegankelijk voor de bewoners en d.m.v. domotica kunnen de bewonerszelfstandig of onder begeleiding door de collectieve tuinen wandelen. Er komt een wandelroute met verschillende plekken waar je als individu of juist als groep kan genieten van de rijke beplanting. 

Het doel is om het gebied om een natuurlijk manier te scheiden van het openbaar gebied. Zodat de bewoners ook interactie hebben met een passant en geen 'opgesloten' gevoel krijgen. 

De inrichting van het plangebied rondom de gebouwen van Sint Jacob wordt de komende tijd opgepakt. Voor de inrichting van de buitenruimte is een workshop geweest met zorgverleners. Hieruit zijn eisen opgesteld voor de verdere uitwerking, zodat de bewoners een veilige en groene buitenruimte krijgen. 

2020-04 Stedenbouwkundige profielen.jpg

^ Principeprofiel hof van Sint Jacob

2020-04 Stedenbouwkundige profielen.jpg

^ Principeprofiel zoom hof van sint Jacob

2020-04 Stedenbouwkundige profielen.jpg

^ Principeprofiel tuinen verzorgd wonen