top of page

Locatie: 

Kruisweg, Hoofddorp

Opgave:

Herontwikkeling woningbouw.

Opdrachtgever:

Timpaan

Samenwerking:

Gemeente Haarlemmermeer

Planteam:

VVKH, Interegion

Oppervlakte:

1 ha 

Ontwerpperiode: 

Oktober 2016

Status: 

In ontwerp 

Participatie: 

N.v.t. 

Hoofddorp - Kruisweg

RRog, Amsterdam, Gemaalhuis, Hoofddorp
2018-08-15 - Logo website - winst_transp

^ Zicht vanuit het Zuidoosten

Timpaan zal in 2017 het project Het Gemaalhuis aan de Kruisweg in Hoofddorp gaan ontwikkelen. De gemeente Haarlemmermeer heeft afgelopen zomer een prijsvraag voor deze locatie uitgeschreven. Na selectie bleven vijf teams over, waarbij de gemeente het plan Het Gemaalhuis als beste heeft beoordeeld.

 

In het plan komen 30 grondgebonden woningen en 53 appartementen. Het project markeert de entree van Hoofddorp. De gemalen van de Haarlemmermeer vormden de inspiratiebron voor de architectuur van de gebouwen. RRog stedenbouw en landschap was verantwoordelijk voor de stedenbouw en de inrichting van de openbare ruimte.

 

In de gunningsbrief van de gemeente werd de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van het plan beoordeeld als uitstekend. “Een kwalitatief zeer goed uitgewerkt en aandachtig ontwerp, met een eigentijdse uitstraling en een unieke knipoog naar de cultuurhistorische context. De architectonische uitstraling past in dit deel van de Kruisweg en sluit aan bij zowel Kalorama als Beukenhorst”.

 

Op dit moment is het bestemmingsplan ‘Hoofddorp Oost 1ste herziening’ in voorbereiding. De komende maanden zal het project verder worden uitgewerkt.

RRog, Amsterdam, Gemaalhuis, Hoofddorp

Transformatie

 

De locatie wordt het gezicht van de transformatie van werken naar wonen, vlakbij het centrum van Hoofddorp. Het plan sluit aan op de bestaande langzaamverkeerroute, dwars door het transitiegebied naar het NS-station (groen) en wordt hiermee
ruimtelijk gekoppeld aan de toekomstige ontwikkelingen en de bestaande woongebieden. De schaal is afgestemd op de omliggende kantoren en wordt kleiner in korrelgrootte verder op de Kruisweg.

Haarlemmermeer

De percelen van de Haarlemmermeer zijn voornamelijk in één richting geörienteerd. In het gebied tussen de Kruisweg en de voormalige spoorlijn loopt de verkaveling van oudsher dwars op de overige richtingen van de polder.
Wij maken deze dwarsverbindingen zichtbaar in het stedelijk weefsel. De locatie markeert de entree van Hoofddorp en wordt een herkenningspunt.

RRog, Amsterdam, Gemaalhuis, Hoofddorp
RRog, Amsterdam, Gemaalhuis, Hoofddorp

^ Zicht vanuit Kalorama

RRog, Amsterdam, Gemaalhuis, Hoofddorp

hof

kalorama

hof

nieuw bouwblok met hoogteaccent

kruisweg

aansluiting op route

station

^ Structuurplan

Het plan in haar context:

  • Het ontwerp is onlosmakelijk verbonden met de Beukse Poort. Het bestaande bouwblok wordt afgemaakt, maar ook in de architectuur wordt gezocht naar een ensemble.

  • De dwarsroute in het verlengde van de Planetenweg richting het Kalorama verbindt het station met het Kalorama.

  • De verkeersluwe dwarsverbinding wordt vormgegeven als een groen hof dat aansluit op de straten en pleintjes van het Kalorama.

  • De totale bebouwing bestaat uit twee bouwblokken met een vanzelfsprekende stedenbouwkundige maat.

  • Het plan is opgevat als het begin van Hoofdorp met een duidelijke eigen karakteristiek, refererend aan een stoere fabrieksarchitectuur die verwijst naar de oorsprong van Hoofddorp: de gemalen, waarvan de Cruqius aan het einde van de Kruisweg staat. Deze architectuur vormt een tegenwicht tegen de wat grootschaligere en anoniemere kantoorbebouwing in de omgeving.


De opbouw van de gevels:

  • Het thema van baksteenarchitectuur met mooie daken is zowel aan de Kruisweg als aan de Kalorama kant voortgezet. Het verschil in schaal van de Kruisweg en Kalorama is vanzelfsprekend. Het materiaalgebruik, het spelen met massa’s en ornamentering zorgt ervoor dat het een ensemble blijft.

  • De woningen aan de Kruisweg zijn vertikaal geleed in oplopende korrelgrootte naar het oosten.

  • De woningen aan het Kalorama sluiten aan op de nieuwbouw van de Beukse Poort in nok-hoogte, bouwstijl en geleding van de gevel.

RRog, Amsterdam, Gemaalhuis, Hoofddorp
RRog, Amsterdam, Gemaalhuis, Hoofddorp

^ Zicht langs de kruisweg

RRog, Amsterdam, Gemaalhuis, Hoofddorp

^ Profieldoorsneden openbare ruimte - hof

bottom of page