Locatie:

Weert Horne Kazerne

Opgave:

Gebiedsvisie

Opdrachtgever:

Novaform, Stichting HQ Weert

Samenwerking:

-

Planteam:

Gemeente Weert

Oppervlakte:

26 ha

Ontwerpperiode: 

2020

Status:

In ontwerp

Participatie:

Diverse bijeenkomsten

HORNEKWARTIER - WEERT

Ontwikkeling gebiedsvisie

KlokHolding_Hornekwartier_BASE_002_s.jpg

INLEIDING

Samen met de gemeente Weert en Novaform wordt er samengewerkt aan de planvorming voor de toekomstige inrichting van de voormalige Van Horne Kazerne en het Landgoed De Lichtenberg. Het doel is om te komen tot een herbestemming van deze terreinen waarin de landschappelijke structuren en het kazerneterrein wordt ingepast in de planvorming.

 

Het terrein van de voormalige kazerne is sinds maart 2016 eigendom van Stichting Horne Quartier Weert (HQ Weert). Op dit moment wordt een deel van het kazerneterrein verhuurd aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor tijdelijke huisvesting van asielzoekers. Dit contract loopt af eind 2020.

Er wordt dus gezocht naar een nieuwe bestemming voor het kazerneterrein en Landgoed de Lichtenberg. RRog Stedenbouw en Landschap is, in opdracht van Novaform, gevraagd om een visie te ontwikkelen voor het gebied en dit toegankelijk te maken voor publiek.

 

De ontwikkeling van een visie wordt in samenwerking gedaan met de gemeente Weert en Novavorm, hiervoor is een participatietraject uitgezet om ook ideeën vanuit de direct omwonenden en stakeholders te ontvangen en ze te betrekken bij de ontwikkelingen.

BIJEENKOMSTEN

 

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de ideeën voor de plekken en de aandachtspunten geïnventariseerd. (Verslag bijeenkomst 27 maart 2020).

Bij de tweede bijeenkomst (17 februari 2020) zijn de conclusies gedeeld met de aanwezigen en is er aan de hand van een zestal panelen toelichting gegeven op ontwerpkeuzes. Met een gesprek rondom de panelen, zijn er keuzes toegelicht en aanvullingen/aanpassingen doorgegeven vanuit de omwonenden en stakeholders.  

De avond verliep positief en met veel enthousiasme hebben we de reacties ontvangen.  

 

De komende weken wordt de derde workshop voorbereid! Wij hebben er zin in!

^ Entree kazerneterrein 

KlokHolding_Hornekwartier_BASE_165_s.jpg

^ Open luchttheater

KlokHolding_Hornekwartier_BASE_179_s.jpg

^ Mariakapel

KlokHolding_Hornekwartier_BASE_008_s.jpg

^ Kazernes

18.jpg

^ Impressie bijeenkomsten

IMG_3145.JPG

^ Impressie bijeenkomsten

IMG_3149.JPG

^ Impressie bijeenkomsten

IMG_3147.JPG

^ Impressie bijeenkomsten

21.jpg

^ Impressie bijeenkomsten