top of page

Locatie: 

Horst, Mikado terrein

Opgave:

Herontwikkeling zorgterrein.

Opdrachtgever:

Phidias Community Cooking, Dichterbij

Samenwerking:

n.v.t.

Planteam:

n.v.t.

Oppervlakte:

2.2 ha

Ontwerpperiode: 

Oktober 2016

Status: 

Winst 

Participatie: 

N.v.t. 

The Manor Horst - Horst 

Een bijzondere kans passend bij de (cultuurhistorische) context. De schakel tussen landschap en dorp. Zo ontstond in hoofdlijn het idee voor ‘Heerlijkheid Horst’. Een landgoed geschikt voor verschillende doelgroepen met  verschillende behoeftes  ingepast in  de bestaande situatie.

De huidige stedenbouwkundige opzet is niet geschikt voor toekomstige zorg. De bestaande lay-out zorgt wel voor veiligheid, maar er is geen open structuur waarin kruisbestuivingen kunnen plaatsvinden. De auto-infrastructuur en verstoort de leefomgeving. De huidige architectonische opzet zorgt voor ‘donkere’ woonruimten, lange afstanden en een onaantrekkelijke woonomgeving. Ook deze opzet moet worden getransformeerd, om te kunnen beantwoorden aan de huidige en toekomstige behoeften.

Allereerst moeten we de locatie openstellen voor de omgeving. Metaforisch gesproken moeten we de zon laten schijnen, of laten we een frisse wind waaien door het gebied.
Het maken van een open structuur is nodig voor zowel de stedelijke structuur als voor de gevels. Dit zal de interactie en een gezonde woning te verbeteren.

Plannen voor Healthcare 2.0 moeten ruimte bieden voor individuele, collectieve en gemeenschappelijke behoeften. Ieder individu verhoudt zich tot een groep, die zich weer verhoudt tot de gemeenschap. Privacy is nodig, maar ook de gemeenschappelijke ruimte en activiteiten. De juiste gelaagdheid van deze drie manieren van interactie in tijd en ruimte bepalen het welzijn van de bewoners.

Het landgoed moet veiligheid bieden. 


Fysiek:  

 - geen autoverkeer door het gebied;
 - wel overzicht.

 
Mentaal:

- een herkenbare omgeving met duidelijke entrees.

Op kleinere schaal maken we tuinen met een duidelijke overgang, voor zowel de individuele bewoners als voor de groepen.

Het is belangrijk om extra (woon)programma toe te voegen. 


Qua wonen: 
- omvormen van de bouwblokken C, D en G naar meergeneratie woningen. 
- toevoegen we een appartementgebouw. 

Qua voorzieningen
- ruimte bieden! 


voor kleinschalige kantoren, een marktplein, bed & breakfast, gezamenlijke moestuinen, een groenteboer die de lokaal geteelde producten verkoopt, en dergelijke
 

De tuin is een belangrijke troef!
1. Essentieel voor het welzijn van de bewoners, vanwege het mooie uitzicht en gezonde lucht. 2. Een unieke kans voor de bewoners om zich te ontplooien. Delen van de tuin kan worden gebruikt als moestuin voor zowel inwoners van de locatie, als mensen uit de omliggende buurten. De boomgaard biedt fruit, en andere delen van de tuin kunnen worden gebruikt als kinderboerderij, het spelen van een potje voetbal of andere (team)sport.

De belangrijkste kwaliteit van het plan is de typische en aantrekkelijke manier van leven. Het landhuis en de tuin kunnen een icoon van de gezondheidszorg 2.0 zijn

Zoals op elk landgoed is ook hier de tuin het verlengstuk van het leven. De wandeling door het park is ingericht met verschillende routes, die ook toegankelijk zijn voor ‘buitenstaanders’.

De individuele zorg en de groepszorg wordt georganiseerd in de zorgspots. Deze ‘spots’ zijn afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Elke zorgspot heeft een ‘binnenkamer’ en een ‘buitenkamer’, waardoor er een concrete relatie ontstaat tussen gebouw en tuin.

De tuin biedt een verscheidenheid aan plekken waarin de persoonlijke ontwikkeling en ook de interactie tussen de bewoners (en omwonenden) kan plaatsvinden.

intens care 

living under 

supervision

functions / 

flexible floor plans

collective

gardens

more generation

livings

existing buildings

bottom of page