top of page

Locatie:

Kavel-N Amsterdam

Opgave:

Inrichtingsopgave

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

Samenwerking:

Boomkwekerij Ebben

Planteam:

BPD, KOW, Border Architecture.

Ontwerpperiode: 

2017

KAVEL N - AMSTERDAM 

VERBINDENDE STADSNATUUR


Momenteel wordt de sterke groenstructuur van het
groene scheg onderbroken door het gebied rondom
Station Sloterdijk. Hier overheersen stedelijkheid,
stenigheid en drukte. Met Green Light - Blue Circle
verandert dit: het is een nieuw soort stadsnatuur die
bijdraagt aan de groene, samenhangende structuur
van Landschapspark De Bretten. Door te ontwerpen
op het schaalniveau van Landschapspark De Bretten,
de pocketparken en de vele tuinen en buitenruimtes,
ontstaat een samenhangend ecosysteem dat zich in de
toekomst verder kan ontwikkelen.

 

 


ZOVEEL MOGELIJK GROEN


Green Light - Blue Circle is een permacultuur. We maken
een gevarieerde, ecologisch duurzame leefomgeving.
We maximaliseren de groene inrichting, zodat er een
robuuste en betekenisvolle groenstructuur ontstaat. Dit
doen we door op allerlei niveaus parkjes en geveltuinen
te maken. Op maaiveldniveau liggen twee pocketparken
in het openbaar gebied. In de binnenwereld van Green
Light zijn een waterpark en expositietuin die beide
publiek toegankelijk zijn. Op het dak van Framework en
aan de gevel van Green Light liggen privétuinen en op
het dak van Green Light prijkt een collectieve daktuin.
Verder voegen we meer groen toe aan de omgeving,
bijvoorbeeld door het verwijderen van parkeerplaatsen
achter het Mercure Hotel Amsterdam Sloterdijk. Hier
maken we een extra pocketpark: Stadsbos.

Stadsbos

Patiotuin 

Zuiverende watertuin 

Daktuin

Waterplein

Expositietuin

ONTWERP

In de openbare ruimte ontstaat een uniek woon-, werken retail gebied, dat tussen de grote bouwblokken een aangename kleinschaligheid maar bovenal rust introduceert. Er ontstaan nieuwe verblijfsplekken, in bijvoorbeeld de pocketparks, meerdere functies nestelen zich in dit nieuwe wijkje, tussen het groen. Groen is in deze transitie het cement tussen de functiemenging en kwaliteitsslag welke gemaakt wordt. Wij constateren dat door de toevoeging van een dergelijk afwijkend gebouw de look en feel van de omgeving zodanig veranderd is dat de harde gebouwen beter tot hun recht komen en daardoor eigenlijk ook passen in de omgeving.

De omgeving van Station Sloterdijk kent verschillende maaiveldinrichtingen. Met name het Orlyplein is hierin een unieke leefomgeving. Via dit hoger gelegen groene maaiveld kijk je naar de lager gelegen maaivelden.  De hoogteverschillen worden overbrugd door trappen en hellingbanen en geven de passanten verschillende perspectieven in het gebied. Dit principe van verschillende maaivelden versterken we op onze kavel. We richten verschillende maaivelden in en gebruiken de hoogteverschillen om de beleving van het gebied te versterken. Zo maken we bijvoorbeeld binnen Green Light een extra maaiveld, waarmee we de hoger gelegen Radarweg verbinden met het pocketpark Waterplein. We verbinden de verschillende parken en tuinen met een telkens terugkerende water- en een groenstructuur. De structuur zetten we ook in om ons kavel op een aangename manier in haar omgeving te verankeren. Zo leiden we het water uit Green Light naar het tweede pocketpark Stadsbos, gelegen achter het Mercure Hotel Amsterdam Sloterdijk. Hier willen we graag de hier gelegen parkeervoorziening omvormen naar een aangenaam verblijfsgebied.

bottom of page