top of page

Locatie:

Vlaardingen

Opgave:

Inrichtingsopgave

Opdrachtgever:

Gemeente Vlaardingen, Waterweg wonen, 

Samenwerking:

Placemaking, Het Breinpaleis, Bewonersorganisatie Holy Zuid, Huidige bewoners, Vroege vogels

Planteam:

-

Oppervlakte:

2ha

Ontwerpperiode: 

2014

Status:

Uitgevoerd

Participatie:

Workshops

Duurzame waterspeelplek - Kindervallei Vlaardingen

Uit het ontwerptraject met de bewoners is gebleken dat  de kinderspeelplaats moet worden omgevormd tot een vijver met speelmogelijkheden voor kinderen. De gedachte is dat deze vijver onderdeel kan zijn van de, in een later stadium, her in te richten waterspeelplaats. Deze waterspeelplaats ligt naast de kinderspeelplaats.

De crux van het ontwerp ligt in het maken van een slim watersysteem; inspelend op de bestaande kwaliteiten van de waterspeelplaats, maar ook op de toekomstige veranderingen in de omgeving. Omdat het ontwerp voor de ‘vijver’ een eerste fase is in de ontwikkeling, is het belangrijk om een aanpasbaar ontwerp te maken.

Om deze reden bestaat het ontwerp van het watersysteem uit drie onderdelen


1. Grondwatertoevoer voor de permanente watervoering. Deze permanente watervoering geldt voor zowel de vijver als de cascade en de bosbeek.


2. Kraanwater voor de toevoer van water voor de bestaande speelobjecten. Hier willen we een aantal nieuwe objecten aan toevoegen, waaronder (in deze fase) een tapwaterpunt


3. Een duurzame opvang van het hemelwater. Dit systeem is in de fase ‘ontwikkeling woningen’ operatief te maken, zonder dat er aanpassingen aan het ontwerp noodzakelijk zijn.

^ Principe watervallei 

Kindervallei

^ Technische uitwerking 

^ Na uitvoering 

^ Na uitvoering 

^ Na uitvoering 

^ Na uitvoering 

^ Na uitvoering 

Kindervallei

^ Na uitvoering 

Foto: Patrick Doodkorte

bottom of page