top of page

Locatie:

Rotterdam

Opgave:

Stedenbouwkundig ontwerp

Opdrachtgever:

Vorm

Samenwerking:

Gemeente Rotterdam

Planteam:

KOW

Pieters Bouwtechniek

J. van Toorenburg b.v. 

Coffeemania, Hely

Oppervlakte:

0.5 ha

Ontwerpperiode: 

2019

Status:

geaccodeerd

Participatie:

-

Bernini en Bramante - Rotterdam 

191213_Plankaart_PlaN009_1op1000_A2_FLAT

^ Plankaart

The Switch

Om een leefbare en bloeiende planeet na te laten, speelt de gebouwde omgeving  een sleutelrol. De bijzondere plek aan het Prinsenpark en de Plas verdient kwalitatief  hoogwaardige bebouwing, die zijn omgeving respecteert en completeert. 

Hoogwaardig bouwen voor mens en natuur is in onze visie niet mogelijk zonder  bevlogen in te zetten op leefbaarheid en duurzaamheid.  De Switch levert meerwaarde voor het bestaande ensemble en de wijk. Er wordt gewerkt met de bestaande gebouw- en groenstructuren, die voortkomen uit de Tuinstadgedachte. Daarnaast worden er nieuwe elementen toegevoegd die van Switch een duurzame leefomgeving maakt in de breedte zin van het woord. Diverse doelgroepen vinden hier een thuis waar ze oud kunnen worden.  

191212_AXO_CONCEPT_Page_4.jpg
191212_AXO_CONCEPT_Page_2.jpg
191212_AXO_CONCEPT_Page_3.jpg
191212_AXO_CONCEPT_Page_1.jpg

^ Stedenbouwkundig concept 

UPDATE_Bernini plattegrond en landschap.
plan007_profiel_vlak_Bernini_3_FLAT.jpg

^ Plankaart woontoren Bernini

^ Doorsnede woontoren Bernini

Schaalniveau

Switch zorgt op verschillende schaalniveaus voor uitwisseling, variatie en contrast. Hiermee versterken we de dynamiek en leefbaarheid van de omgeving. De gebouwen zijn verbonden met de bestaande routes van het gebied. Door het toevoegen van functies in de plint van de gebouwen activeren we de routes. Door de uitwisseling van de gebouwen en de functies richten we de hoofdroutes in met een specifieke uitstraling. In oost-westrichting maken we het energiepad verbonden aan de energetische uitwisseling. In noordzuidrichting maken we de sportroute. Deze loopt langs verschillende sport-en speelplekken en verbindt het gezondheidsplein bij Bramante met de sporthal in het Prinsenpark.  De buitenruimte wordt gevormd door verschillende woonweides van bloemrijkgrasland. In de zoom van het gebied is ruimte voor grasland met veenweidekarakter. Rondom de Bernini komt een watertuin die met een informeel pad verbonden is met de context. Door het contrast tussen 

de functionele zijde met de boomzones en de open zijde met de weidse tuin, wordt de beleving van licht, lucht en ruimte nog beter beleefbaar.  Bernini speelt met de denkbeeldige compositielijnen van het kunstwerk in de plas. Ze staat naast de centrale zichtlijn door de woonkwadranten en geeft deze lijn een oriëntatiepunt aan de plas 

 

Bramante vormt een onderdeel van het ruimtelijk ensemble van de boomzones van het  kwadrant. Aan de zijde van de Michelangelostraat staat het in de zoom van het kwadrant.  Hier ligt het blok in een weide van bloemrijk grasland met solitaire bomen.

Bramante_plattegrond en landschap_1op200

^ plankaart Bramante

plan007_profiel_vlak_Bramante_2_FLAT.jpg

^ Profiel Bramante

bottom of page