top of page

Locatie:

Purmerend bouwveld F

Opgave:

Inrichtingsopgave

Opdrachtgever:

Bébouw Midreth onderdeel van VolkerWessels

Samenwerking:

De Wijde Blik 

DPI

Planteam:

OZ Architecten

Oppervlakte:

2ha

Ontwerpperiode: 

2018

Status:

Winst

Purmerend - Kop West 

^ Impressie  binnengebied.

Stedenbouw

Het concept van het bolwerk is te ontleden in een wal met een plint en daarop verschillende gebouwen. De wal wordt gevormd door de Singeloever en legt de landschappelijke verbinding met het omringende groen. De plint is de besloten rand van De Open Veste. Hierop staan bouwblokken, variërend in schaal en grootte. Door het toepassen van deze driedeling maken we op stedenbouwkundig en landschappelijk niveau een ruimtelijke verbinding met de omgeving. De opbouw van gebouwen en groenstructuren zorgt ervoor dat De Open Veste als een intermediair tussen het Buurtje aan de noordzijde en de Kroon aan de zuidzijde fungeert. De korrelgrootte van de Kroon nemen we over in de hoekgebouwen van De Open Veste (de appartementenblokken). De schaal van het Buurtje is weer terug Plint, Wal en Opbouw te vinden in de kleinere korrel (de grondgebonden woningen) tussen deze hoekgebouwen. De hoekgebouwen markeren tevens de poorten en doorsteken. Centraal in de binnentuin komt een kleinschalig woongebouwtje, bestaande uit een aantal grondgebonden woningen en appartementen. Een verwijzing naar de historische bolwerken en vestingen, waarachter de buitenste verdedigingsmuur vaak ook losse bebouwing werd gerealiseerd. De poort in het woongebouwtje accentueert de zichtlijn die door de centrale entree van het plan loopt. De woningen zijn alzijdig georiënteerd en op de bovenste laag komen groene dakterrassen, die daarmee onderdeel uitmaken van de binnentuin. Tegen het woongebouwtje komt een kas, waarin de entree naar de parkeergarage is ingepast. De groenstructuur van De Open Veste (de binnentuin in combinatie met de groene daken) versterkt de landschappelijke setting van het bolwerk. Een mooie plek voor bewoners van De Open Veste en andere Purmerenders om te wandelen!

^ Concept

^ Plankaart de open veste 

Binnentuin

 

De Open Veste stimuleert op verschillende manieren verblijven en ontmoeten. De binnenplaats van het bolwerk krijgt een semi-privaat karakter, dat wordt benadrukt door de als toegangspoorten ontworpen entrees. De binnentuin verleidt de bewoners om elkaar te ontmoeten. Hij is informeel van opzet, zodat initiatieven als een pop-up lunch of een buurtbarbecue mogelijk zijn. Er is ruimte voor fruitbomen en kruiden, maar er komen ook bankjes om rustig te genieten van het omsloten parkje.

De beoogde functies verhogen de levendigheid op het plein en stimuleren de community vorming op wijkniveau. Ook collectief bruikbare voorzieningen stimuleren het buurtgevoel. We noemden al deelauto’s, maar dat kan ook een elektrische sloep zijn die via een app door de bewoners gehuurd kan worden. Bijzonder is de invulling van de daken van de woongebouwen. De (toekomstige) bewoners krijgen hier zelf een stem in. Er liggen kansen voor stadslandbouw, een bomenrand, een speeltuin of energietuin. Maar ook simpelweg voor een terras met uitzicht op de omgeving,

^ Impressie 

^ Impressie plan in vogelvlucht

^ Impressie 

^ Doorsnede plangebied 

bottom of page