top of page

Locatie:

Groningen

Opgave:

Stedenbouw

Opdrachtgever:

Trebbe, MWPO

Samenwerking:

Nijestee, Pandomo Colordot, studio plakband

Planteam:

DAAD

Oppervlakte:

4.5 ha

Ontwerpperiode: 

2019

Status:

2e plaats

Participatie:

-

DE KROON VAN HELPMAN - GRONINGEN

Schendelstraat_cam_03_V2.JPG

INLEIDING

Door het verbinden van de vier omschreven schaalniveaus in een gelaagd en geheel vormgegeven plan leveren we een bijdrage aan Groningen als de stad van de toekomst: The Next City. Wij stellen voor om het gebied te transformeren naar een sportief en gezond parkachtig woon-werklandschap, genaamd ‘De Kroon van Helpman’.

We hanteren vijf bouwstenen voor dit toekomstgerichte plan:

Sociaal Coherent:
In de Kroon van Helpman ontwerpen we een woonomgeving die onderdeel is van de hele wijk en bijdraagt aan de sociale samenhang. Door toevoeging van nieuwe woonmilieus en wijkgerichte programma’s, ontstaat een inclusieve woonomgeving waarin verschillende doelgroepen met elkaar samenleven. We ontwerpen met respect en aandacht voor de cultuurhistorie en het landschap, waardoor de nieuwe ontwikkeling zich voegt in de loop van de geschiedenis.


Natuurlijke symbiose:
De nieuwe woonomgeving biedt ruimte aan mens, flora en fauna. De verschillende bestaande leefomgevingen van flora en fauna behouden we door het gebied te zoneren. Mens en natuur leven in de Kroon van Helpman in natuurlijke symbiose. 


Veerkrachtig:
Het gebied wordt flexibel ingericht, waardoor er in de toekomst ruimte is voor verandering. Dit bereiken we door gebouwen in een compacte voetprint te bouwen en zo het gebied voor een groot deel vrij te houden. Het gebied wordt klimaatadaptief ingericht, waardoor het klaar is voor de klimaatopgaves van de toekomst. 

Evenwichtige mobiliteit:
De Kroon van Helpman is gericht op het realiseren van verbindingen voor langzaam verkeer, op de verschillende schaalniveaus. Vanwege de nabijheid van het station en het centrum is de fiets als belangrijkste transportmiddel leidend. Op lokaal niveau bieden we de wijk en de bewoners een als vanzelfsprekend geïntegreerd landschap voor recreatie en sport. 

Programmatisch gelaagd:
De Kroon van Helpman doet dienst als schakel in de wijk en op stadsniveau. Verschillende sport- en recreatieve programma’s worden in de gebouwen en het landschap ingepast. Hierdoor realiseren we een aangenaam leef- en verblijfsklimaat met grotere sociale veiligheid. 

191210_stedenbouwkundig verhaal (2).jpg
191210_stedenbouwkundig verhaal (3).jpg
191210_stedenbouwkundig verhaal (1).jpg
191210_stedenbouwkundig verhaal (4).jpg

^ Stedenbouwkundige uitgangspunten 

Doorsnede_Totaal_Final-01.jpg

^ Doorsnede plangebied

plan006_masterplankaart_FLAT.jpg

^ Plankaart

Schendelstraat_cam_01_V4.jpg
bottom of page