top of page

Locatie:

Purmerend

Opgave:

Stedenbouwkundig ontwerp

Opdrachtgever:

AM en Rochdale 

Samenwerking:

Merktuig

Planteam:

FKG architecten

Strootman Landschapsarchitecten

Oppervlakte:

20 ha

Ontwerpperiode: 

2019-2022

Status:

Schetsontwerp

Participatie:

-

KWADIJKERPARK - PURMEREND

Kwadijkerpark, Purmerend, Plankaart

^ Plankaart stedenbouwkundig plan 

HET PARK 

In het najaar van 2019 heeft RRog een stedenbouwkundige ontwerpschets gemaakt voor het Kwadijkerpark in Purmerend. De opdracht is uitgevoerd in opdracht van AM en Rochdale en in samenwerking met FKG architecten en Strootman Landschapsarchitecten. Bij dit plan ging het om het situeren van 340 woningen op een locatie waar gebouwen van de Prinsenstichting stonden in een bosrijke omgeving. De bestaande bomen met het nieuw te graven water vormen samen het groen-blauwe casco voor een nieuw “woonpark”.

 

De woningen zijn verdeeld in circa 250 laagbouwwoningen en circa 90 appartementen. Voor de laagbouw is gekozen voor een woningtype met een open buitenkamer aan het bestaande het groen. Deze meerzijdige oriëntatie maakt het mogelijk om voor zowel de nieuwe bewoners als de wandelaar, van buiten optimaal van de parksfeer te genieten. Het nieuwe ‘woonpark’ nodigt uit om op een sociaal veilige manier in te verblijven. Er is zicht op het groen. Dit is des temeer gewenst omdat een deel van het gebied bewoond blijft door bewoners met een zorgvraag in de (nieuwe) gebouwen van de Prinsenstichting.

 

De ontmoeting tussen de bewoners van de Prinsenstichting, de huidige bewoners van de aangrenzende woonbuurt en de nieuwe bewoners is een belangrijk doel van dit project.

Meer informatie over het project is te vinden op: Kwadijkerpark Purmerend

bottom of page