Locatie:

BAVO Noordwijkerhout

Opgave:

Stedenbouw en Inrichtingsopgave

Opdrachtgever:

Novaform en Trebbe

Samenwerking:

Beeldenfabriek

Boot

Planteam:

KOW 

Oppervlakte:

30 ha

Ontwerpperiode: 

2017-heden

Status:

In ontwerp

Bavo-terrein - Noordwijkerhout 

30084 - Ext 10-small.jpg

^ Impressie Engelse tuin 

Plan “Landgoed in den Houte” gepresenteerd aan de gemeenteraad van Noordwijkerhout.

Dinsdagavond heeft RRog het plan voor het Bavo-terrein in Noordwijkerhout toegelicht aan de raad. Tijdens de presentatie is per deelgebied de laatste stand van zaken toegelicht, zowel op stedenbouwkundig als op landschappelijk niveau.

Ook zijn ‘de tuinen van Bavo’ gepresenteerd, waaronder de Franse tuin bij het hoofdgebouw en de Engelse landschapstuin. De Engelse landschapstuin wordt hersteld met haar cultuur- historische kenmerken. Zo komen de slingerende paden, verrassende zichtlijnen, de romantische bruggen terug in het ontwerp. Tevens wordt de oude vijver en de waterval gerestaureerd. Hiermee krijgt het Bavo-terrein weer een echte Engelse landschapstuin waar men kan genieten van al het groen. 

De begraafplaats komt ook in aanmerking voor reconstructie. Het hekwerk, maar ook de beplanting wordt hersteld.

In het 2e kwartaal van 2020 zal er worden begonnen met fase 1. De komende tijd werkt RRog door aan het stedenbouwkundig- en inrichtingsplan van de volgende fases. Eind 2020 zal er een begin worden gemaakt met het herstellen van de Engelse tuin.

Wij kunnen niet wachten!

30084 - Ext 11-small.jpg

^ Impressie plan