Locatie:

Heiloo

Opgave:

Stedenbouwkundig plan 

Opdrachtgever:

Timpaan

Bot Bouw BV

Samenwerking:

MIN2 Bouw-kunst

Planteam:

-

Oppervlakte:

2.1 ha

Ontwerpperiode: 

2019 - 2020

Status:

In ontwerp

Participatie:

-

Liefting - Heiloo

^ Stedenbouwkundig ontwerp Liefting

Ontwerp stedenbouwkundig plan

In de Zandzoom, het gebied tussen Limmen en Heiloo, komt een nieuw woonlandschap tot stand. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden is door de gemeente een Ruimtelijk Kwaliteits Kader (RKK) opgesteld. In dit RKK werd voor deze de locatie een stedenbouwkundig ontwerp gevraagd met de opbouw van een Buiten.

RRog heeft in opdracht van Timpaan en Bot Bouw BV dit Buiten ontworpen. Hierbij is intensief samengewerkt met het architectenbureau MIN2 Bouw-kunst en het Kwaliteits-team die garant staat voor de ruimtelijke kwaliteit in de Zandzoom.

 

Het ontwerp kent een formele opzet met een hoofdgebouw, “koetshuizen”, “beheerderswoning” en “bijgebouwen”. Kenmerkend voor een Buiten is de centrale positie van het hoofdgebouw. Bijzonder is de collectieve groene ruimte die in gebruik komt van de toekomstige bewoners van het Buiten en de speciale aandacht voor het ontwerp van openbare ruimte.

^ Concept 'Buiten'

^ Doorsnede collectieve tuin van de koetshuizen

^ Inrichting openbaar en collectief groen

^ Doorsnede 'Buiten' met het hoofdgebouw, koetshuizen en de beheerderswoning

RRog stedenbouw en landschap 
Pilotenstraat 6a 
1059 CJ Amsterdam

T:  020-6765503 

KvK: 34245979