top of page

Locatie:

Ede

Opgave:

Stedenbouwkundig ontwerp / inrichtingsplan openbare ruimte

Opdrachtgever:

Hegeman

Samenwerking:

gemeente Ede

Planteam:

19 Het Atelier Architecten

Oppervlakte:

Ontwerpperiode: 

2016 - 2017

Status:

Opgeleverd​ 2018

Participatie:

Ede - Mauritspark

Met de transformatie van de kazerneterreinen van Ede wordt een uniek stedelijk gebied aan Ede-stad toegevoegd. Een unieke kans om aantrekkelijke en gevarieerde woon- en leefmilieus voor huidige én nieuwe bewoners van Ede te ontwikkelen.

De kazerneterreinen zijn tot ontwikkeling gekomen in het “woeste”, Veluwse deel van Ede rond 1900. In de 100 jaar lokale militaire geschiedenis verbeelden de verschillende, nog resterende monumentale militaire complexen een geschiedenis van de Hollandse militaire bouwtraditie tot circa 1940. We zien hier hoe het Veluwelandschap op de terreinen functionele bewerkingen heeft ondergaan en gecultiveerd is ten behoeve van de organisatie van het dagelijkse militaire leven. Buiten deze “harde” begrenzing vinden we nog altijd de “woeste leegte” van de Ginkelse Heide. Indertijd in gebruik als oefenterrein en vandaag de dag een geliefd recreatiegebied.

RRog ontwikkelde een inrichtingsplan voor een cluster van 10 woningen aan de westrand van het deel “Mauritskazerne-Noord”. Hier vestigde zich in 1908 de bereden artillerie met een markant paviljoen en een aantal functioneel daaraan gerelateerde gebouwen (de manege, hoefsmederij, een drafveld en diverse stallen). Deze vroegere functie en de beeldbepalende gebouwen dragen bij aan de identiteit van het gebied (bron: beeldkwaliteitsplan Kazerneterreinen, 2012).

 

De nieuw te ontwikkelen woningen zijn een mooie eigentijdse aanvulling op de stallen van het monumentale cluster aan de overzijde. Door de stoere architectuur en het gebruik van fraaie materialen krijgt het cluster een eigen identiteit. De weelderige hagen gecombineerd met heesterbeplanting aan de randen van de woningen versterken het gevoel van buiten wonen.  Elke bewoner wordt eigenaar van een stukje bos. Wie wil dit nou niet?

E12EBA2A-4F95-44C4-BECE-C88510A2CDA1.jpe

^ Foto via bewoners bouwnummer 8 

^ Plankaart woningen Mauritspark 

^ Impressie straatzijde woonblok Mauritspark 

^ Doorsnede woonblok met inpassing bestaande bomen

bottom of page