top of page

Locatie:

Neckerzoom

Opgave:

Landschapsontwikke-

lingsplan en beeldkwaliteitplan

Opdrachtgever:

Gemeente Beemster / projectbureau Des Beemster

Samenwerking:

Planteam:

Oppervlakte:

Ontwerpperiode: 

Status:

Participatie:

De droogmakerij ‘de Beemster’ is een uniek landschap, maar ook unieke landschappen kunnen onder druk komen te staan. Vanwege deze, vooral financieel-economische druk is besloten om een landschapsontwikkelingsplan te maken waarop de ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden getoetst en gestuurd. De gedachte achter het plan is dat een ruimtelijk drager enerzijds zorgt voor het behoud van de karakteristiek en anderzijds ontwikkelingen toestaat. Het plan is innovatief en herbergt een eigen ambitie. Dit landschapsontwikkelingsplan vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan.  
Het plan is tot stand gekomen in een open planproces waarbij zeer intensief is samengewerkt met belanghebbenden in het gebied.

Neckerzoom - Beemster

bottom of page