top of page

Locatie:

Stellendam

Opgave:

Vogel- en natuurobservatorium

Opdrachtgever:

Vogelbescherming Nederland

Samenwerking:

-

Planteam:

KOW

Oppervlakte:

50 ha

Ontwerpperiode: 

2016

Status:

geaccodeerd

Participatie:

-

NATUUROBSERVATORIUM - HARINGVLIET

visual KOW_2.jpg

^ Obeservatietoren (beeld kow) 

Visie


Dit verhaal brengt natuur en beleving samen. Op deze mooie
(vogelbroed)plek is de route naar de ‘stilteplek’ nogal extreem. Je beweegt van industrieterrein naar fragiel natuurlandschap.
Onze route ‘architecturale’ ontwerpt deze transitie, door de
natuur te zien als museum waar wij (als bezoeker) te gast zijn. Wij willen hier niet alleen de mooie flora en fauna etaleren, maar ook de elementen wind, water en getijwerking ervaarbaar en voelbaar maken. In dit verhaal dalen we langzaam af naar de ultieme beleving op het eiland in de Haringvliet.

Natuurparel


Het Haringvliet is een natuurparel. Deze deltanatuur maakt
onderdeel uit van een ecologisch netwerk van Europese schaal, waarbij de overgang van zout naar zoet, van hoog naar laag en van droog naar nat bepalend is voor de natuurlijke waarde van het gebied. Doordat op korte termijn de Haringvlietsluizen op een kier gaan zal deze overgang worden
versterkt, maar tevens worden gecontroleerd om de bestaande biotopen te beschermen. In deze natuurparel krijgt het natuurobservatorium haar plek. Dat betekent; in de overgang van zout naar zoet, van hoog naar laag en van droog naar nat.

20160908_trekroutes nederland.jpg

^ Trekroutes NL

origami vogel KOW.jpg

^ Concept

visual KOW.jpg

^ Observatiegebouw (beeld KOW) 

Verzameling van belevenissen


Het Haringvliet is een landschappelijke verzameling van belevenissen, waarvan sommigen verborgen en ontoegankelijk zijn en anderen, zoals Tiengemeten zijn verworden tot aantrekkelijke recreatieve bestemmingen. In deze verzameling van natuurlijke
belevenissen ligt een sleutel naar succesvolle en jaarronde recreatie. Het is de opgave om deze belevenissen inzichtelijk te maken en aan elkaar te verbinden. Door haar centrale ligging kan het Natuurobservatorium hier een bijzondere plek in innemen. De combinatie van parkeergelegenheid en haven (aanlegplaats) bieden de gelegenheid om de verschillende bezoekers te ontvangen en ook te ‘verspreiden’ over het gebied.

Indeling natuur


Door het gebied in te delen in Topnatuur, Zwerfnatuur en Doenatuur, worden er zorgvuldige keuzes gemaakt, waarin de relatie van de mens ten opzichte van de natuur goed kan worden overwogen.


In de Topnatuur heerst de natuur en is de mens slechts een observant.

In de Zwerfnatuur mogen mensen rondwandelen op voorgeschreven paden zonder de natuur te verstoren. In de Doenatuur kan de mens zich actief onderdompelen in een natuurlijke omgeving, waarin er kan worden samen-gewerkt met ‘de elementen’. Op het snijvlak van deze drie varianten van natuur ligt ‘het natuurobservatorium’.

20160908_diverse gebieden (3).jpg

^ Positionering observatorium

bottom of page