top of page

Locatie:

Nieuwegein

Opgave:

Parkontwerp

Opdrachtgever:

Gemeente Nieuwegein

Samenwerking

Blauwhoed projectontwikkeling

Planteam:

Schadenberg stedegroen

Oppervlakte:

0,5 ha

Ontwerpperiode

2021-2022

Status:

Afgerond

Participatie:

Cocreatieve workshop

HN-locatie - Nieuwegein

Aan de rand van de eigentijdse binnenstad van Nieuwegein ligt het Kruyderpark, een parkzone langs een singelstructuur. Dit park bestaat uit wandelpaden en voornamelijk gazon met bomen. In de overgang naar het stadscentrum van Nieuwegein, ontwierpen we een stadse parktuin. Deze tuin wordt aangelegd bovenop een ondergrondse parkeervoorziening en is onderdeel van het openbaar gebied. De tuin wordt begrensd aan de oostzijde door de markante woontoren ‘Point of View’. Een complex onderdeel aan de ontwerpopgave betrof de inpassing van de ruim aanwezige hoeveelheid ondergrondse infrastructuur.

Cocreatie

De tuin is ontworpen in cocreatie met de gemeente Nieuwegein, met omwonenden en de bewoners van ‘Point of View’. Om dit ontwerpproces in goede banen te leiden visualiseerden we de randvoorwaarden voor de inrichting. Daarnaast tekenden we een drietal tuinen; het singelpark, de natuurtuin en de regentuin. De deelnemers van de cocreatie konden hun voorkeur aangeven voor hun favoriete ontwerp. Daarnaast konden ze zich uitspreken op de thema’s beplanting, boomstructuur, routes en water.
De voorkeur ging uit naar het ontwerp van de regentuin, waarbij veel deelnemers ook voorkeur hadden voor de andere ontwerpen. In het verlengde van de keuzes is er in het definitieve ontwerp gekozen voor het inpassen van de structuur van bomen en heesters van de natuurtuin. Qua routes worden zowel de verslingerde routes van het singelpark, als de orthogonale routes van de regentuin gekozen. De beplanting van zowel de natuurtuin als de regentuin zullen uitgangspunten vormen voor de verdere uitwerking. De sfeer van het water zal aansluiten bij de regentuin.

Stadse parktuin

Als onderdeel van het Kruyderpark maken we de Kruydertuin; een klimaatadaptieve en biodiverse parktuin, met verblijfskwaliteit. De tuin biedt ruimte aan zowel mens als dier, in zowel verbinding als in verblijf. De verslingerde paden en identiteit van het bestaande park worden gecontinueerd tot in de Kruydertuin. De parkruimte rondom ‘Point of view’ wordt ingericht als een regentuin; kenmerkend voor deze tuin is de wateradaptieve uitstraling in zowel beeld als in techniek. De regentuin wordt ontworpen in het verlengde van de architectuurtaal van ‘Point of view’. Orthogonale patronen worden gemanipuleerd tot een informele wandeltuin. De route wordt begeleid en gestuurd door de realisatie van een aantal bijzondere elementen en/of beplanting.
De overgang tussen singelpark en regentuin wordt vormgegeven als een contrastlijn, die een hoogteverschil creëert. Deze rand brengt verslingering en orthogonaliteit bij elkaar.

Gevarieerde beplanting en objecten

Kenmerkend voor de opbouw van het ontwerp is de bossige en enigszins glooiende zoom aan de noordzijde van het plan en de lager gelegen wateradaptieve tuin met gevarieerde vegetatie. De overgang tussen beide identiteiten is vormgegeven met een verhoogde CorTen-stalenrand. Parkobjecten versterken de tuinachtige en stadse kwaliteiten van de Kruydertuin. Deze worden eveneens gemaakt van CorTen, waarmee er aansluiting in beeld wordt gemaakt bij de uitstraling van ‘Point of View’. Op het snijpunt van verschillende zichtlijnen maken we een poort, als ankerpunt in de tuin. De ontluchting van de parkeergarage wordt met een vergelijkbare uitstraling ingepast in de tuin. Beide objecten worden natuurinclusief ontworpen, waardoor de biodiversiteit van het plan verder wordt versterkt.

De beplanting van het ontwerp is gelaagd opgebouwd en bestaat uit een laag van onderbeplanting of gazon, aangevuld met lage en hogere heesters. De boomstructuur bevindt zich aan de zoom van het plan en geeft het gebied een intiem karakter. Het plan kent een vijftal kenmerkende zones:
1. De bossige zoom aan de noord- en westzijde van het plan. Hier worden de parkeerplaatsen aan het oog onttrokken.
2. Vakken met vaste planten in de regentuin, die de privacy en intimiteit van het ontwerp versterken. De sierwaarde van deze vakken verzorgd een fijne omgevingskwaliteit door de seizoenen heen
3. Gemaaid gazon met vaste planten, centraal in de regentuin, waarmee de centrale verblijfsplek een extra verblijfs- en belevingswaarde toevoegt voor zowel mens als dier.
4. Kruidenrijk grasland en een natuurlijke oever, als aantrekkelijke beplanting van de waterrijke zones
5. De groene entreezone met gemaaid gazon en natuurlijke heesterlaag zorgen voor een rustig ogend entreegebied.

bottom of page