top of page

Locatie:

Zuidkamp, Enschede

Opgave:

Stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever:

Hegeman Bouwontwikkeling B.V.

Samenwerking:

Gemeente Enschede

Inbo-Heereveen

Planteam:

N.v.t.

Oppervlakte:

2.5 ha

Ontwerpperiode: 

2014-2016

Status:

Afgerond en geaccordeerd

Uitvoering fase 1 

Participatie:

N.v.t. 

Het voormalig militair complex Zuidkamp is één van de enclaves die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers is gebouwd. Camouflage was het centrale begrip bij de aanleg van militair complex Zuidkamp. Gebouwen werden zoveel mogelijk opgenomen in de bestaande landschapsstructuren en bouwtradities. Van bovenaf gezien moest het de indruk wekken van een normaal Nederlands dorp. De Boerderijen die er stonden waren in feite bunkers met een puntdak erop ter camouflage (bron: http://www.secondworldwar.nl)

RRog werd gevraagd een stedenbouwkundig plan te ontwikkelen met behoud van de landschappelijke structuren.  Kenmerkend voor dit gebied is het zo typisch Twentse coulisselandschap. Houtwallen en bospercelen, afgewisseld met open weiden en bouwland.

Er zullen 8 geschakelde parkvilla’s ontwikkeld worden, geïnspireerd door de architectuur van de ’20er jaren op een royale kavel in een parkachtige omgeving. Ook worden 5 woningen ontwikkeld in de voormalige mess (‘Mess 't Vaneker’) en de oude kapel (‘Kapel’).Privé en openbaar gebied lopen in elkaar over, erfafscheidingen worden ontworpen door strategische geplaatste beplanting. Hierdoor komt het parkwonen nog beter tot zijn recht.

Parkwonen 't Vaneker - Enschede

IMG_7727.JPG

^ Foto's Hegeman

IMG_7728.JPG

^ Foto's Hegeman

20211022_095357855_iOS.jpg
20211022_094926016_iOS.jpg

^ Foto's Hegeman

bottom of page