top of page

Locatie:

Schiedam

Opgave:

Herontwikkeling haventerrein tot tijdelijke wijk met woningbouw en bedrijven

Opdrachtgever:

Gemeente Schiedam

Bemog

 

Samenwerking:

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

-

Ontwerpperiode: 

2018-2019

Status:

Participatie:

-

 

GUSTO TERREIN - SCHIEDAM

TIJDELIJK WONEN AAN DE MAAS

Schiedam Gusto Terrein00.jpg

^ Ligging haventerrein Gusto

HERONTWIKKELING GUSTO HAVEN TERREIN

Het huidige Gustoterrein is een braakliggende locatie aan de Maas. In een periode van meer dan twintig jaar zijn er verschillende initiatiefplannen gemaakt voor de inrichting van dit gebied. Passend bij de ambities van de gemeente waren deze plannen gericht op het ontwikkelen van een aantrekkelijke woonlocatie, mogelijk gemengd met werken.

 

Vraagstelling
Het Gustoterrein biedt een geweldige woonkwaliteit door de ligging aan de Maas en de voorhaven, maar ook door haar ligging in de nabijheid van het oude centrum. In potentie een fantastische plek om te wonen. Voor inpassing zijn een tweetal specifieke aspecten medebepalend in het eindbeeld.

Stedenbouwkundig concept

Het Gustoterrein vormt de hernieuwde entree van Schiedam. De oorspronkelijke ligging van Schiedam aan de de Schie, bij de monding van de Maas, krijgt een nieuw inrichting, die recht doet aan het hedendaagse krachtenspel van een ‘grootschalige’ havengerelateerde verschijningsvorm, in relatie met de ‘kleinschalige’ context van woon- en leefgebieden voor de inwoners van Schiedam.

Tijdelijkheid

De gemeente wil medewerking verlenen aan het initiatief, vanwege het tijdelijke karakter van de ontwikkeling. Om die reden gaat het project uit van semi-permanente huisvesting. Het ontwerp moet daarom uitvoerbaar zijn met een demontabel bouwsysteem.

18059-190301_Terrassen_plan-concept.jpg

^ Masterplan voor Gusto Terrein

190131_Aanzicht_BOOT_04032019_FLAT.jpg

CONCEPT "TERRASSEN"

De gebouwensembles worden sculpturaal vormgegeven, waarbij gebouw en landschap als het ware in elkaar overlopen. Door deze sculpturale vormgeving kan het gebouw zich plooien naar de context; aan de zijde van de oude binnenstad en de Gorzen is het gebouw laag en kleinschalig. Vanuit de zijde Merwe-Vierhaven is het gebouw grootschalig en passend bij de robuuste uitstraling van het havengebied.

18059-180304-Model4-profiel.jpg
18059-Gusto-20190128-23.jpg

Het akoestisch model ‘Terassen’ biedt een aangename overgang tussen grootschalig en kleinschalig, intiem en wijds, de sfeer van de binnenstad en de sfeer van de havens. De contrasten van het gebied worden samengebracht in een integraal vormgegeven parkachtige woonlandschap, waarin zowel de toekomstige bewoners als de huidige Schiedammers een prachtige leefomgeving vinden, als podium aan de Maas.

18059-1901028-schema-geluidsbronnen.jpg
18059-Gusto-20190128-22.jpg

GEBASEERD OP EEN GELUIDBELAST ONDERZOEK

Het Gustoterrein wordt van verschillende kanten geluidbelast, zowel door industrie, wegverkeer als scheepvaartlawaai. Deze verschillende geluidbronnen leiden tot verschillende geluidproducerende gebieden die elk hun effect hebben op de kwaliteit van de leefomgeving op Gusto. Er zijn een vijftal brongebieden te onderscheiden.

 

Het akoestisch ontwerp
is gebaseerd op het onderzoeken van vijf onderscheidende geluidsmodellen die een specifieke ruimtelijke inpassing kunnen krijgen op de locatie. Elk model speelt met het karakter van de plek en biedt een stedenbouwkundige aansluiting op de kernkwaliteiten van de locatie.

18059-190304-Terrassen_BINNENKANT.jpg
bottom of page