top of page

Locatie:

Deventer

Opgave:

Stedenbouwkundig plan voor toekomstbestendige wijk

Opdrachtgever:

Hegeman

Samenwerking:

-

Planteam:

Beltman architecten

Oppervlakte:

0,45 ha

Ontwerpperiode: 

2021

Status:

Stedenbouwkundig ontwerp

Participatie:

-

Rielertuin - Deventer

Stedenbouwkundig plan voor toekomstbestendige woonwijk

Shita-Deventer_Plankaart_Grote Schaal.jpg

Positie in het landschap met de ontmoeting Brinkgreverpark en Tuindorp.

Wonen met de tuindorpgedachte
De tuindorpen bestaan uit een aaneenschakeling van verschillende woonvormen, bouwplannen en deelgebieden. Zo is rondom het Shita-terrein een wijk ontstaan waarin zowel diversiteit van bebouwing als projectmatige woningbouw voorkomt. De woonbuurten worden over het algemeen gewaardeerd vanwege de samenhang en de relatie tussen bebouwing en openbare ruimte. Met het nieuwe woonbuurtje wordt een nieuwe aanvulling gerealiseerd op de tuindorpgedachte. Daarbij is niet gekozen voor een afsluitend woonblok met omsloten binnengebied, maar een open
en toegankelijke tuin aan de Tjoenerstraat. Daarmee wordt een nieuw ensemble als Woonpark toegevoegd aan de wijk, waar ontmoeting binnen een gezondewoonomgeving centraal staat.

Toekomstbestendig woonomgeving
Met het plan is een bewuste keuze gemaakt om een nieuw toekomstbestendig tuindorp concept toe te voegen aan de bestaande wijk. Daarbij wordt op een respectvolle manier aansluiting gezocht met de bestaande gebouwde omgeving van het tuindorp en de groenstructuur. In de architectuur is de relatie met de omgeving voelbaar door een getrapte opbouw van het hoogteprofiel passend binnen de
stedenbouwkundige randvoorwaarden.

 

Daarnaast is met een frisse blik gekeken naar de inpassing van een nieuwe woonomgeving in een parkachtige setting. Zoals men in de tuindorpen een grote mate van saamhorigheid kan ervaren, zal deze sociale interactie ook in de collectieve woontuin vorm krijgen, doordat gewoond wordt in een robuuste groene setting. Voor een nieuwe woonomgeving is een ontwerp met gelijkende woningbouw als de bestaande woningen en gesloten woonblokken met afgeschermde tuinen, niet de meest voor de hand liggende keuze.

 

In de Rielertuin volgt de architectuur het landschap. De natuur krijgt alle ruimte en het gebouw stelt zich dienstbaar op, biedt ruimte aan het groen en voegt zich door het gebruik van lichte en natuurlijke
materialen als een paviljoen.

concept-uitlegtekeningen_1.jpg

Karakteristieke entree van de wijk

concept-uitlegtekeningen_2.jpg

Woonpark

concept-uitlegtekeningen_3.jpg

Herkenbare kop

concept-uitlegtekeningen_5.jpg

Waardevolle groenstructuur

concept-uitlegtekeningen_6.jpg

Geluidsarm parkeerhof

concept-uitlegtekeningen_4.jpg

Geluidswerend

concept-uitlegtekeningen_7.jpg

Goede buren

Aansluiting context
De invulling van het Shita-terrein reageert op de bestaande bebouwing. Aan de Henry Dunantlaan wordt een gelijke korrelmaat doorgezet in de rand. Daarbij wordt de rooilijn van de naastgelegen woningen opgepakt en verschuift trapsgewijs naar voren. Het bouwvolume wat in hoogte oploopt naar vier bouwlagen grijpt om de hoek langs de Rielerweg en omarmd het Woonpark. Richting de Tjoenerstraat wordt het bouwvolume trapsgewijs, als een groene waterval, afgebouwd richting de tuin en de wijk. Aan de Tjoenerstraat vormen de grondgebonden woningen dwars op de straat een beëindiging van het bestaande bouwblok. Deze nieuwe woningen sluiten met kapvorm, kleur en hoogte aan op de bestaande woningen.

Gevelranden
De randen aan de buitenzijde zijn aansluitend op de bestaande woningen aan de Henry Dunantlaan ontworpen. Vanaf de Tjoenerstraat is de groene binnenwereld direct zichtbaar en toegankelijk. De binnenwereld aan het Woonpark wordt op een aantal plekken zichtbaar gemaakt in de buitenranden. Binnen- en buitenzijde worden in de architectuur op subtiele wijze geaccentueerd door verschil in materiaalgebruik in relatie met de natuurlijke omgeving.

Tuin, terras en park
Het plan omvat een groen park voor de buurt met een geïntegreerd woonlandschap. Compacte tuinen, terrassen, veranda’s en pergola’s liggen direct aan de collectieve leefruimte. Waarbij het gemeenschapsgevoel wordt versterkt door een gezamenlijk gebruik van het Woonpark. De bestaande groenstructuur wordt versterkt en de groene tuinafscheidingen achter de parkeerzone blijft behouden en wordt aangevuld met een geluidwerende wand.
Samenhang tussen prive en openbare ruimte wordt samen met de gemeente en bewoners vormgegeven.

Impressie - Rielertuin.jpg

Sfeerimpressie Rielertuin

Impressie - Dwarsstraat.jpg

Sfeerimpressie Dwarsstraat

Impressie - Gedeeld huis aan de tuin.jpg

Sfeerimpressie Gedeeld huis aan de tuin

bottom of page