top of page

Locatie:

Ede - Kazerneterrein

Opgave:

Inrichtingsopgave

Opdrachtgever:

Hegeman bouwontwikkeling

Planteam:

Studio Komma, KOW

Oppervlakte:

2ha

Ontwerpperiode: 

2018

Status:

Winst

Ede - Simon Stevin Kazerneterrein

2018-08-15 - Logo website - winst_transp

^ Impressie zuid

Visie

Het voormalige kazerneterrein Simon Stevin is omringd door hoogkwalitatieve natuurgebieden. Deze hoge natuurwaarden in de omgeving worden in het stedenbouwkundig plan bijna tot aan de voordeur van de woningen gebracht. De oude laanstructuren en de aanwezigheid van het ‘Monumentaal Cluster’ biedt de toekomstige bewoners een leefomgeving met veel cultuurhistorische gevoelswaarde. Kortom: een geweldige plek om te wonen.

 

Als onderdeel van deze bijzondere woonomgeving worden door de gemeente de meanderen lanen aangelegd. Binnen dit deelgebied ‘de Lanen’, ligt het bouwveld 10A waarvoor wij in deze documentatie een ontwerpvoorstel indienen. Als eerste dragen wij bij aan het groene karakter van het voormalige kazerneterrein; we omzoomen de individuele woonkavels met (gemengde) hagen en maken voortuinen van minimaal drie meter.


^ Concept

^ Plankaart

Op de achtergrens van de woonkavels maken we een houtwal met een knuppelpad om ook in de ‘opgaande groenstructuur’ het bosrijke beeld te versterken. Het bouwveld 10A heeft ons inziens een bijzondere positie, omdat we hier in staat zijn om de door de gemeente gewenste beeldkwaliteit te realiseren, deze in samenhang te brengen met de eerdere ontwikkelingen in de Lanen, als de Sysseltse Lanen en hier te zorgen voor een afronding van het gebied naar de bestaande woonwijk Ede Oost. Dit doen we op drie manieren:

 

1. Gesloten wand van geschakelde woningen In de overgang naar de bestaande woonwijk Ede Oost en de
hieraan gelegen Parklaan, wordt de noordrand van het plangebied ontworpen als een woonlaan met geschakelde woningen. We ontwerpen hier L-woningen die door hun bijzondere plattegrond, brede woonruimtes bieden aan de geluidsluwe achtertuin. Door
de L-opzet kunnen we de parkeervraag van deze laan volledig op eigen terrein en ‘achter de rooilijn’ oplossen.

2. Overhoekse koppen
De groene, meanderende lanen worden begeleid met informele en ontspannen woonbebouwing. Op de kopse kanten van het bouwveld ontwerpen we een bijzondere afronding, door het maken van een overhoeks georiënteerde kopwoning, met twee langswoningen. De parkeerplaatsen van deze woningen bevinden zich op het collectieve parkeerveldje aan de achterzijde van de percelen. Zo is ook deze overhoekse situatie gevrijwaard van ‘blik’ in het zicht.


3. Samenhangende beeldkwaliteit

Bouwveld 10A is onderdeel van de gehele woonwijk Simon Stevin. De samenhang in beeldkwaliteit wordt geborgd in het Beeldkwaliteitplan. We herkennen echter een bijzondere verplichting, vanwege enerzijds de grootte van het bouwveld, maar anderzijds ook vanwege de combinatie van verschillende woningtypologieën. We stellen daarom een samenhangende beeldkwaliteit voor alle woningtypologieën voor, die correspondeert met de hedendaagse woonbeelden die, naast de historiserende beelden, ook op Sysseltse Lanen zijn voorgesteld.

^ Impressie noord

^ Doorsnede plangebied 

bottom of page