top of page

Locatie:

Roosendaal

Opgave:

Stedenbouwkundig- en inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Efy Group

Samenwerking:

-

Planteam:

Heren 5 architecten

Oppervlakte:

3 ha

Ontwerpperiode: 

2019

Status:

Geaccordeerd 

Participatie:

-

HAVENPARK - ROOSENDAAL

Stadsoevers

19001-V-3C-BEEKPLEIN_2-190403-002.jpg

^ Impressie plein 

HET PLAN 

Aan de oevers van de Vliet en de Molenbeek ontstaat Stadsoevers, het grootste nieuwe stadsdeel van Roosendaal. Het gebied was eeuwenlang hét handelscentrum van de stad, de Vliet het kloppend hart van de suikerbietenindustrie. Deze historische locatie transformeert naar een eigenzinnige wijk waar wonen, leren, recreëren en ondernemen samenkomen. Havenpark is als onderdeel van Stadsoevers gefundeerd in de rijke historie van Roosendaal. Tegelijkertijd is ons plan uitgesproken toekomstgericht. Dit laten wij zien aan de hand van drie thema’s:

Sociaal coherent

Voor de toekomstbestendigheid van Havenpark is het belangrijk dat het plan bij Roosendaal past. Dankzij marktonderzoek en samenwerking met potentiële en toekomstige bewoners sluit ons ontwerp nauw aan bij de wensen van de woningmarkt. Ook belangrijk voor een sociaal gezonde wijk: de woningen van Havenpark zijn op de straat gericht. Het ontwerp stimuleert het leven op straat en in de parken. Door plekken te creëren waar mensen graag samenkomen, maken wij van Havenpark een sociaal coherent woongebied.

Klimaatadaptief

Havenpark is klaar voor de klimaatverandering. Het groene en waterrijke karakter voorkomt hittestress. Een uitgekiend watersysteem met buffers en vertraagde afvoer vangt extreme regenval op. Door het vasthouden van water in het gebied is Havenpark ook op extreme droogte voorbereid. Zo wordt het nieuwe Beekplein ingericht als ‘waterplein’.

Natuurinclusief

De balans tussen mens, flora en fauna is belangrijk voor de toekomst. De leefomgeving van de mens is in Havenpark van hoge kwaliteit. Bewoners hebben de natuur bijna in hun achtertuin. Havenpark heeft bovendien oog voor de kwaliteit van de leefomgeving van dieren en planten. Op gebouwniveau zorgen wij bijvoorbeeld voor nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen. In de openbare ruimte creëren wij ruimte voor een gevarieerde natte biotoop.

HavenPark Visiedocument_08-5.jpg

^ Concept 

STEDENBOUWKUNDIG PLAN

Ons stedenbouwkundig plan is gericht op de twee bouwvelden uit het basisplan van Stadsoevers. Binnen deze bouwvelden creëren wij de drie woonsferen die door de gemeente zijn omschreven: de Noordlaan met Zwaaikom, het Beekdal en de Beekzone. Wij voegen hier een ‘dwaalmilieu’ aan toe dat de drie woonsferen met elkaar verbindt. Zo ontstaat een extra woonsfeer: het Beekplein als karakteristieke stedenbouwkundige plek.

plan008_Vlak-Plankaart_V4_Flat_Noordpijl

^ Plankaart 

OPENBARE RUIMTE

Onder de openbare ruimte vallen drie mooie gebieden: de Beekzone, de Beekdalzones van de Molenbeek en het Beekplein. Alle drie zijn met zorg ontworpen volgens de thema’s: sociaal coherent, klimaatadaptief en natuurinclusief. Wij richten de Beekdalzones natuurlijk in met wadi’s. De natuur loopt hier letterlijk door tot aan de gevels. Duidelijker zichtbaar kan het natuurinclusieve karakter van Havenpark niet zijn. Om het waterrijke karakter van het plan te benadrukken, maken wij van het Beekplein een waterplein. Dit is niet alleen een uitstekende waterbuffer, maar ook op warme dagen een prettige plek om verkoeling te zoeken. Waar de Beekdalzones en het Beekplein overgaan in de Beekzone creëren wij natuurlijke speelplekken en is er ruimte voor natuureducatie. Bewoners van Stadsoevers komen hier samen om te sporten, te spelen of gewoon om een gezellig praatje te maken. De verschillende hoogtes zorgen voor een prettige beleving van de openbare ruimte.

profiel beekplein.jpg

^ Doorsnede omgang klimaatadaptatie

19001-V-4D-ECOLOGISCHE ZONE_1-190403.jpg
bottom of page