top of page

Locatie: 

Spectrum, Hoofddorp

Opgave:

Herontwikkeling voormalig zwembad

Opdrachtgever:

Novaform Vastgoedontwikkelaars

Samenwerking:

Gemeente Haarlemmermeer

Planteam:

KOW

Oppervlakte:

1.75 ha

Ontwerpperiode: 

Najaar 2016

Status: 

In ontwerp

Participatie: 

Klankbordgroep

Hoofddorp - Sterkenburg

XX

IMG_3327.jpg

Stoer en Stijlvol wonen op het voormalige Spectrumlocatie Hoofddorp.

We maken een levendige woonbuurt met een stadse knipoog. We noemen deze buurt ‘Sterkenburg’. In deze benaming willen we benadrukken dat de nieuwe buurt de schakel vormt tussen de stad Hoofddorp en haar suburbane woonwijken; een krachtige naam met de verwijzing naar de ‘burgnamen’ uit Toolenburg.

De wijk vindt haar karakter in de relatie tussen sport en wonen. De aanwezigheid van de sporthal biedt een unieke kans voor een bijzonder woonmilieu, dat een toevoeging is aan de woonsferen van Hoofddorp. De buurt heeft een gezonde en duurzame uitstraling. De randen van de buurt zijn groen, net als in de gehele wijk, maar tevens maken we een autovrij binnengebied waarin jong en oud veilig kunnen spelen en sporten en elkaar kunnen ontmoeten. Hier maken we een pleinachtige en parkachtige woonomgeving waar zowel de buurt als de wijk gebruik van kunnen maken.

Door variatie in woontypologie ontstaat er een natuurlijke mix van bewoners. Er worden zowel huur- als koopwoningen en -appartementen gerealiseerd in een breed prijzenpallet. Dat bevordert ook de overgang tussen de stad en de achterliggende wijk Toolenburg. Het bezoekersparkeren is geregeld in het openbaar gebied in de nabijheid van de woningen, dan wel sporthal. 

RRog Spectrum Hoofddorp Zwembad Nieuwbouw Architecture Urbanism Pinterest Sterkenburg
RRog, Spectrum, Hoofddorp, Zwembad, Nieuwbouw, Architecture, Urbanism, Pinterest, Sterkenburg
IMG_3336.jpg

^ Functionele parkeerplaats met aansluiting op de woningen en sporthal.

RRog Spectrum Hoofddorp Zwembad Nieuwbouw Architecture Urbanism Pinterest Sterkenburg

Startblokken gecombineerd met hagen bepalen overgang openbaar - privé

Het openbare gebied wordt mede bepaald door een heldere en zorgvuldige overgang naar de private gebieden. De tuinen van de woningen worden allemaal voorzien van een beukenhaag (op eigen terrein) en we maken een ‘startblok’ bij het toegangspad naar de woningen. Hierin maken we het huisnummer, maar het is tevens een knipoog naar het zwembadverleden van de locatie en als element om sociale ontmoeten te stimuleren.
 

RRog Spectrum Hoofddorp Zwembad Nieuwbouw Architecture Urbanism Pinterest Sterkenburg

^ Plankaart openbare ruimte.

IMG_3370.jpg
IMG_3368.jpg
IMG_3328.jpg
bottom of page