Locatie:

Den-Haag

Opgave:

Inrichtingsplan 

Opdrachtgever:

REB

Samenwerking:

-

Planteam:

KOW architecten

Oppervlakte:

0.3 ha 

Ontwerpperiode: 

2019-2020

Status:

Geaccodeerd

Participatie:

VAN STOLKPARK - DEN HAAG

Ontwerp tuin

^ Plankaart  

Inleiding 

De ontwikkeling maakt onderdeel uit van een cultuurhistorisch waardevolle omgeving; het Van Stolkpark. Dit (woon)park  is bestemd als een beschermd stadsgezicht. De inpassing van zowel het gebouw als de tuin, als waardevol onderdeel van dit beschermde stadsgezicht, is voor de gemeente uitgangspunt van de herontwikkeling.

De tuin is opgebouwd uit rijke beplanting en verslingerde paden, die langs verblijfsplekken voeren. Aan de voorzijde van het gebouw heeft de tuin een formele uitstraling door de orthogonale lijnenspel, welke in samenhang is met het gevelontwerp van het gebouw. Het Tuinontwerp is in samenhang met de aangrenzende landschapstuin ontworpen. Achter in de tuin, als eindpunt van een kleine wandeling, ligt de vijver. Deze is gecomponeerd op een zichtlijn naar de naastgelegen theekoepel. Hierdoor wordt de Ruimtelijke beleving van de tuin vergroot.

^Doorsnede watersysteem tuin

RRog stedenbouw en landschap 
Pilotenstraat 6a 
1059 CJ Amsterdam

T:  020-6765503 

KvK: 34245979