top of page

Locatie:

Gemeente Amstelveen

Opgave:

Stedenbouwkundig ontwerp, inrichtingsplan

Opdrachtgever:

DUWA

Planteam:

hvdn architecten

Oppervlakte:

Ontwerpperiode: 

2009

Status:

Uitgevoerd 

Uilenstede Oost - Amstelveen

^Impressie openbare ruimte 

Binnen de gehele New Urban Campus van Uilenstede vindt de eerste herstructuring plaats in het Oostelijk deel. Voor dit deel is het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt door HVDN-architecten, in opdracht van DUWO. HVDN heeft in haar stedenbouwkundig ontwerp aansluiting gezocht bij een bijna ‘archetypische’ benadering van een campus; namelijk ‘paviljoens
in het groen’. Dit betekent dat er zoveel mogelijk losstaande gebouwen zijn ontwerpen met elk een eigen verschijningsvorm. Deze losstaande gebouwen staan zoveel mogelijk met de voeten in het gras. Dit beeld past goed bij het beeld van de huidige campus (‘één New Urban Campus’), zoals dat in het westelijk deel zichtbaar is, maar heeft door de specifi eke opzet ook haar eigen identiteit (‘met verschillende identiteiten’).

Binnen deze stedenbouwkundige opzet onderscheidt RRog in afstemming met HVDN  een viertal aspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor de verdere uitwerking van de openbare ruimte. Cruciaal voor het welslagen van het plan zijn


1. Een goede routing,
2. Goed ontworpen plekken met elk eigen aanleidingen tot gebruik,
3. Zorvuldige inpassing van de grote hoeveelheid parkeren,
4. Het toepassen van verschillende hoogtes om een gesloten grondbalans na te kunnen
streven.

^ Plankaart 

^ Impressie openbare ruimte na uitvoering 

^ Impressie daktuin na uitvoering 

bottom of page