top of page

Locatie:

Gemeente Uithoorn

Opgave:

Inrichtingsplan, infrastructuur

Opdrachtgever:

Gemeente Uithoorn

Samenwerking:

-

Planteam:

RRog

Oppervlakte:

0.8 ha

Ontwerpperiode: 

2012

Status:

Uitgevoerd en geaccordeerd. 

Participatie:

5 workshops 

Thamerlint - Uithoorn

Uithoorn heeft door de omlegging van de N201 haar interne hoofdwegennet moeten aanpassen. RRog heeft hiervoor de ruimtelijke ontwerpen gemaakt. Eén van de deelplannen is het Thamerlint. De opgave was het omvormen van twee woonstraten langs een dijk in de oude dorpskern naar een hoofdontsluitingsweg. Een complexe opgave vanwege de tegengestelde belangen tussen Waternet, civiele ontwerpers, wegontwerpers en de bewoners. RRog heeft in een intensief participatieproces belangen en ideeën bijeen gebracht. Een doorslaggevende stap was de keuze voor een damwand als waterkering waardoor er ruimte in het profiel ontstond. Door het afbreken van een dam centraal gelegen, en het modelleren van de watergang werd het water weer de drager in het gebied. De bewoners waren angstig dat er te hard zou worden gereden. Een terechte zorg. Door middel van strak aangestuurde workshops waarbij verkeersdeskundigen en bewoners elkaars nieren konden proeven, en vele modellen later, kwam er een evenwichtig verkeersmodel uit. Een uiterst smalle hoofdweg met een 30-kilometerweg met aparte fietsstroken en platte plateau’s vormde de basis voor de oplossing. Het basisontwerp werd uitgewerkt met twee voetgangersbruggen van oost naar west, een nieuwe duikerbrug met gemetselde wanden, een cortenstalen afdekking van de damwand en zorgvuldig gekozen verhardingsmaterialen. De bewoners kozen een beplantingsmodel. De toch nog flinke oever maakte het mogelijk het groene beeld van het Thamerlint met treurwilgen, berken en moerascipressen te herstellen. Een smalle plasberm met oeverbeplanting geeft een impuls aan nieuwe flora en fauna, verbetert de waterkwaliteit en schermt het utilitaire beeld van de damwand enigszins af. Eén oude rode beuk stond in de weg. Met man en macht is er gewerkt om deze oude boom op een nieuwe rotonde te plaatsen in een wegvak ten noorden van het Thamerlint. De boom is vanuit alle aanvoerwegen direct zichtbaar en heeft daardoor de identiteit van dit deel van Uithoorn in één klap verbeterd. Naar ons idee is het ontwerp van het Thamerlint in Uithoorn een voorbeeld van een integraal ontwerp waarbij de ruimtelijke kwaliteit altijd voorop heeft gestaan. Daarnaast heeft het ontwerpproces laten zien dat het zeer wel mogelijk is bewoners bij een complexe opgave als deze te betrekken.

bottom of page