top of page

Locatie:

Voorschoten

Opgave:

Inrichting openbare ruimte (660 woningen) stedenbouwkundig ontwerp

Opdrachtgever:

CV Allemansgeest, (Provast, Waaijer en Schouten de Jong), Gemeente Voorschoten

Samenwerking:

-

Planteam:

-

Oppervlakte:

25ha

Ontwerpperiode: 

2007-2010

Status:

Uitgevoerd 2013

Participatie:

-

 Veenpad - Voorschoten

Twee werelden ontmoeten elkaar. De rustige, zacht golvende openbare ruimte van Park Allemansgeest wordt ruw verstoord door de weerbarstigheid van de historie.


Het veenpad loopt als een breukvlak door de nieuwe woonwijk; een spoor achter latend van een tijd die is voorbij gegaan.
De vindplaats van een veenpad uit ca. 1200 v Chr. is de aanleiding voor het ontwerp van een bijzondere openbare ruimte. Leidraad in de beeldvorming is het maken van een ruimte die associaties oproept met de oude betekenis van het pad, die de omwonenden en passanten, jong en oud, zal prikkelen zowel mentaal als fysiek.


In de historie worstelde het pad zich als het ware van strandwal naar Vlietoever, door een moeilijk begaanbaar omgeving door moerasachtige, veenachtige omtandigheden.


Vandaag gebeurt het dwars door de nieuwe woonwijk Park Allemansgeest. In deze nieuwe omgeving is het pad aanleiding voor speelplekken, voor wandelen en voor kijkplezier. Het speciaal ontworpen kunstwerk, de inrichitng van het pad en de informatievoorziening zullen eraan bijdragen dat de oorspronkelijke beleving van het veenpad niet vergeten wordt.

bottom of page