top of page

VISIE​

RRog is een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap; we observeren, ontwerpen, bespreken, verbeelden en werken aan stad en landschap. Ons doel is om aantrekkelijke, toekomstgerichte ruimtes te maken, voor flora, fauna en mensen. Hierbij is onze taak diverse belangen met elkaar in balans te brengen. Kenmerkend voor onze ontwerpen zijn de cultuurhistorische verankering, het perspectief van de eindgebruiker, zorg voor de natuur en sociale samenhang. Om deze ambitie waar te maken werken wij met een slagvaardig team, waarin we hiërarchie proberen te vermijden. De lijnen binnen ons team zijn kort en dit proberen we ook met onze opdrachtgevers op te bouwen.

 

We werken als bureau voor zowel de publieke als de private sector. Beide sectoren hebben ons geleerd om realistische plannen te ontwerpen. Wij stellen ons dienstbaar op maar ook eigenzinnig. Realisme binnen de publieke sector heeft te maken met de verbinding die we zoeken met gemeentelijke beheer en beleid, terwijl realisme voor de private sector te maken heeft met een kennis van de relatie tussen ambitie en waarde; tussen investering en opbrengst.

 

Vrijwel al onze ontwerpen bewegen zich door de verschillende schaalniveaus; landschap, omgeving en object. Wij werken te allen tijde door de schalen heen en zorgen voor samenhang tussen visie en detailuitwerking. Bij veel van onze stedenbouwkundige projecten worden wij ook gevraagd het inrichtingsplan voor de openbare ruimte te maken.

 

Onze ambitie en droom is bij te dragen aan het maken van gezonde en duurzame leefomgevingen. Duurzaamheid staat voorop en is het vertrekpunt van het ontwerpproces. Bij ieder ontwerp zoeken wij naar de passende accenten. Dit betekent veelal dat vanuit de meer algemene doelstellingen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid keuzen worden gemaakt. Als bureau met een uitgesproken kruisbestuiving tussen stedenbouw en landschap, zijn we in staat om al in het stedenbouwkundige DNA van de wijk vast te leggen hoe we vormgeven aan klimaatadaptatie en biodiversiteit.

bottom of page