top of page

Locatie: 

Krabbepark, Vlaardingen

Opgave:

Gebiedsvisie

Opdrachtgever:

Gemeente Vlaardingen

Samenwerking:

Zoon Ecologie

Goof Lukken 

Oppervlakte:

-

Ontwerpperiode: 

2016-2018

Status: 

Gebiedsvisie afgerond

Participatie: 

Verschillende ontwerpateliers met stakeholders

Vlaardingen - Krabbepark

XX

Krabbeplas

^ Knuppelpaden langs en door de Waterharmonica.

Het Krabbepark als nieuw recreatief knooppunt van Nieuw Waterland.

Ten westen van Vlaardingen, aan de westzijde van de Krabbeplas is een nieuwe oeververbinding ingepast. Deze nieuwe autoweg verbindt de A20 en de A15 en heeft als doel de Benelux tunnel te ontlasten. Via een tunnel onder Het Scheur (een deel van de waterverbinding tussen Rotterdam en de Noordzee) worden Rozenburg en Vlaardingen/Maassluis met elkaar verbonden. Deze weg heeft als naam ‘de Blankenburgverbinding’ gekregen.

De gemeente Vlaardingen heeft samen met andere regionale partners gewerkt aan een landschapsplan om deze nieuwe weg in te passen. Het tracé van de weg loopt namelijk door een (cultuurhistorisch) waardevol polderlandschap.

RRog is vervolgens geselecteerd om (binnen de kaders van) het landschapsplan een vertaalslag te maken die uiteindelijk resulteert in realistische en toekomstgerichte inrichtingsplannen. Om te werken aan co-creatie en een bijdrage te leveren aan draagvlak, kiest RRog voor een participatief ontwerpproces in nauwe samenwerking met betrokken overheden, organisaties en belanghebbenden.

Met deze participatieve aanpak wordt er optimaal ingespeeld op de kansen die het gebied en de komende ontwikkelingen bieden en wordt er ruimte gegeven aan ondernemers en inwoners in dit proces te participeren.

Krabbeplas workshop
Krabbeplas workshop
Krabbeplas workshop

^ Impressie van de workshops.

concept regionaal Krabbepark
20161121_topkaart_flora en fauna_kaart-0

^ Krabbepark in de grotere regionale context.

^ Flora en fauna 

^ In de toekomst kan men een "rondje" Krabbeplas maken.

bottom of page