Locatie:

Noordwijkerhout

Opgave:

Studie inpassing dierenweide / Zorg

Opdrachtgever:

Novaform, Trebbe

Samenwerking:

Planteam:

ORG-ID

Dierenweide

KDV de Palmboom

Actor

Oppervlakte:

1 ha

Ontwerpperiode: 

2019 - heden

Status:

In ontwerp

Participatie:

Workshop ondernemers

WELZIJNSPLEIN - NOORDWIJKERHOUT

Dierenweide Bavo-terrein, onderdeel Engelse tuin 

2019.08 Stedenbouwkundige inpassinge Die

Het Welzijnsplein 

Het Bavo-terrein zal de komende jaren transformeren naar een woonwijk met ca. 700 woningen. In de nieuwe woonwijk
staan enkele monumentale panden zoals het St. Bavo en het pesthuis, maar ook plekken zoals de centrale as, Engelse tuin en de begraafplaats maken onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan.

 

Ook de dierenweide is een onderdeel van de huidige situatie en ook zij krijgen een plek in de nieuwe woonwijk. Samen met verschillende partijen hebben zij hun wensen uitgesproken over wat voor programma zij nodig hebben om een goede businesscase te maken. De locatie voor de dierenweide is nabij het Pesthuis. De nieuwe locatie zal een schakel zijn tussen de Engelse tuin, de waterweide en de begraafplaats.

Samen met de dierenweide, Actor en kdv de Palmboom is er een haalbaarheidsstudie gedaan en is er een gewenst programma gegeven. 

RRog is gevraagd om een studie te doen met het gewenste programma en hoe we dat zowel landschappelijk (engelse tuin, waterweide) als stedenbouwkundig in kunnen passen. Daarnaast dient het Pesthuis behouden te blijven op deze locatie. 

Voor de inpassing zijn drie modellen gepresenteerd. Eén model is hieruit gekozen en door ontworpen tot een schetsontwerp. 

^ Welzijnplein Bavo 

2019.08 Stedenbouwkundige inpassinge Die

^ Stedenbouwkundige compensitie 

2019.08 Stedenbouwkundige inpassinge Die

^ Gebruik maken van het landschappelijke hoogteverschil 

2019.08 Stedenbouwkundige inpassinge Die
2019.08 Stedenbouwkundige inpassinge Die