top of page

Locatie:

Zeist 

Opgave:

Stedenbouwkundig-, en landschapsplan 

Opdrachtgever:

Trebbe groep B.V.

Samenwerking:

Molenbeek Makelaars
NIBAG
Peutz
Pieters Bouwtechniek
We Drive Solar

Planteam:

SVP stedenbouw en architectuur 

Oppervlakte:

0.5 ha

Ontwerpperiode: 

2021

Status:

In ontwerp

Participatie:

-

BOSGAARDE, KERCKEBOSCH - ZEIST 

Landschappelijke woonbuurt 

Boomgaarde_Inrichtingsplan-A1-1op200.jpg

WONEN IN DE NATUUR

 

Kerckebosch is in de afgelopen jaren een sprekend praktijkvoorbeeld geworden van landschappelijke stedenbouw. Het is een symbiotisch vormgegeven woonwijk, waarin flora, fauna en mens samenleven. Infrastructuur, parkeren en woningbouw zijn dienstbaar aan het omliggende landschap ingepast, waardoor de natuurlijke kwaliteit van de omgeving de basis vormt van het ontwerp. Door het toepassen van een zorgvuldig opgesteld Handboek voor de Openbare Ruimte heeft de wijk een unieke  uitstraling en samenhang gekregen. Het is voor ons een eer en een plicht om in het verlengde 
van deze kwaliteit invulling te geven aan Bosgaarde. 

In Bosgaarde maken we een landschappelijke woonbuurt voor het betaalbare segment. Door de woningen en private buitenruimtes heel compact te ontwerpen, ontstaat maximale ruimte voor het ‘Utrechts Landschap’ om in het plan door te dringen. 
 

^ Plankaart 

Enscape_2021-06-10-13-44-08.jpg

^  Landschappelijk wonen 

CONCEPT 


Ons doel is om de woonensembles als onderdeel van het aangrenzende Utrechts Landschap vorm te geven. Om die reden ligt het vertrekpunt van het ontwerp in dit landschap. Door de sloop van flat 9, één van de oorspronkelijke grote flats, is het perceel van de ontwikkelopgave vrij gekomen(1). We gaan het gebied opnieuw verbinden met de heide- en bostypologie. We doen dit door een licht glooiend landschap te maken (2). Deze lichte glooiing vormt de basis voor het versterken van het aangrenzende bos. De bosstructuur omgeeft op deze manier het plangebied en maakt natuurlijke omgeving met landschappelijke kamers. Hier is ruimte voor een boomstructuur van onder andere Betula pendula, Quercus robur, 

Fagus sylvatica en Pinus sylvestris; passend bij ‘Woud’ vanuit de ecologische visie Kerckebosch. (4). In de plooien van het glooiende landschap verzorgen we een maximale doorwaadbaarheid. Hiermee verbinden we de huidige en toekomstige bewoners op een prettige manier met de natuur. Hier worden ontmoetings-  en speelplekken gemaakt, zodat de buitenruimte de accelerator is van de interactie tussen mensen onderling en met de natuur. Als vanzelfsprekend richten we het landschap met veel plezier in, gezamenlijk met de landschapsarchitect van de WOM en, indien gewenst, met de toekomstige bewoners.
Het plangebied wordt visueel zoveel mogelijk gevrijwaard van ge

parkeerde auto’s. Deze worden in de  glooiingen van het gebied ingepast en zo aan het zicht onttrokken. De toegankelijkheid van de parkeervoorzieningen vindt plaats via een kleinschalige ontsluitingsroute, die tussen de glooiingen is gelegen (5). Op de hoogste delen van de locatie, boven op de parkeervoorzieningen maken we de compacte woonensembles. Deze staan als losse en alzijdig vormgegeven gebouwen in het natuurlijke landschap. Door de overhoekse oriëntaties en geprononceerde hoeken ontstaat er een prettig ruimtelijk samenspel tussen de doorzichten in het gebied en de rondgaande wandelingen van de huidige en toekomstige bewoners (6).

kerckebosch conceptuitleg_Totaal.jpg

^ Totaal concept 

kerckebosch conceptuitleg_02 - Dooradering en verblijf.jpg

^ Dooradering en verblijf 

kerckebosch conceptuitleg_01-Glooiende biotoop.jpg

^ Glooiend landschap 

kerckebosch conceptuitleg_03- Parkeren uit het zicht.jpg

^ Parkeren uit het zicht 

kerckebosch conceptuitleg_02-Beplanting.jpg

^ Landschappelijke structuur 

kerckebosch conceptuitleg_04 - Losse blokken in het groen.jpg

^ Losse blokken in het groen 

bottom of page