Locatie:

Zaandam

Opgave:

Herontwikkeling

Opdrachtgever:

ZMC

Samenwerking:

-

Planteam:

Novaform

Klunder Architecten

Oppervlakte:

Ontwerpperiode: 

Voorjaar 2017

Status:

geaccordeerd 

Participatie:

-

De Zaanse Warande - Zaandam 

Het ZMC wordt verbonden met het Burgemeester in ‘t Veldpark. Dit gebeurt door een parkachtig gebied in te richten, die als een gradiënt verloopt van drukte naar rust, van stenig naar groen. Met een gevarieerde inrichting van groen en water maken we een park met een grote diversiteit aan belevingen. Zo ontstaan voor de verschillende momenten van herstel, doelgroepen en leefstijlen een breed scala aan ervaringen.

Om het parkachtige gebied bruisend en veilig te houden zijn alle bouwblokken alzijdige uitgevoerd.  De voorkanten van alle woningen richten zich op de buitenruimte. Doordat de begane grond van de woningen flexibel is in te delen kunnen ateliers of aan huis gebonden ondernemingen hier een plek krijgen. Er zal derhalve ook echt ‘leven’ aan de parkzijde ontstaan. We verwachten daarnaast dat deze ‘actieve plint’ een extra bijdrage gaat leveren aan de levendigheid van de zorgboulevard, waardoor aan de boulevard ook echt een stedelijke situatie gaat ontstaan.


Bij binnenkomst van de wijk, waar de ziekenwagens binnen komen rijden, maar waar ook de entree voor veel fietsers en voetgangers is gelegen, richten we een mooie groene entree in. Hier planten we een klein bos van bomen (Betula pendula, Salix alba, Tilia europea) die een positief effect hebben op het verbeteren van luchtkwaliteit en het verminderen van stikstof. 

Bij de situering van de woningen is nadrukkelijk rekening gehouden met cliënten die in het ziekenhuis verblijven. Er is rekening gehouden met Zichtlijnen naar het Burgemeester in ’t Veldpark.


De bebouwing is gemaximaliseerd tot 4 lagen, zodat er vanuit de herstelkamers zicht is op het park. Ook voor het zorghotel is zicht op het park en de brede groenstructuur een belangrijk ontwerpuitgangspunt geweest.

Daarnaast worden de woningen gebouwd met platte daken die worden voorzien van groendaken, zodat er vanuit de kamers van het ziekenhuis en het zorghotel zoveel mogelijk zicht is op groen.

^Concept 

^Zicht op entree woonwijk

Aantrekkelijke entree
Bij binnenkomst van de wijk is een aantrekkelijke parkachtige entree gemaakt. Deze entree heeft een stedenbouwkundige relatie met de entree van de Rosmolenbuurt. De entree wordt parkachtig ingericht, doordat we het entreegebouw terugleggen ten opzichte van het hoofdgebouw van het ZMC.

Actieve Plint 

De zorgboulevard functioneert als een zorggerelateerd winkelgebied. Om de routing te versterken is het belangrijk dat cliënten een ‘circuit’ kunnen maken. We willen dit mogelijk maken door in de plint van de woningen, aan de zuidzijde van de boulevard, aan huis gebonden ondernemerschap mogelijk te maken. We noemen dit de actieve plint. Zo stimuleren we ook het door de gemeente gewenste ondernemerschap, zoals beschreven in de toekomstvisie ‘Zaans Evenwicht’.

Water en groen 

De woonwijk wordt dooraderd met een groene en waterrijke parkstructuur. Deze parkstructuur sluit aan op het water van de Gouw en op de singels en waterstructuren van het Burgemeester in ’t Veldpark, met name de Heemtuin.
Door een gevarieerde combinatie van het water en groen en door een gevarieerde programmering ontwerpen we een aantrekkelijk wijkpark.

Zichtlijnen en groene daktuin

De verbinding vanuit het ZMC met haar omgeving is vormgegeven met zichtlijnen, die een transparante relatie maken met de Gouw en het Burgemeester in ’t Veldpark. Omdat veel cliënten van het ZMC een groot deel van hun tijd in de (herstel)kamers verblijven, versterken we de kwaliteit van het uitzicht, door de daken van de bebouwing in te richten als groene daktuinen.

Gesloten bouwblokken 

We maken een woonbuurt met gesloten bouwblokken en alzijdige appartementengebouwen. Hiermee ontwerpen we een woonbuurt met heldere overgangen tussen openbaar en privé, waarin achterkanten naar het openbaar gebied worden vermeden. 

De hoeken van de bouwblokken geven ruimte aan bijzondere hoekoplossingen, die de beleving van de wijk versterken.

Gevarieerde wandelingen

Een wandeling door het wijkpark draagt bij aan het herstel van de cliënten van het ZMC en biedt de toekomstige bewoners een kwalitatieve hoogwaardige woonomgeving. Om aan te sluiten bij verschillende doelgroepen en aan de verschillende momenten van herstel richten we gevarieerde wandelingen in, langs verschillende tuinen en verblijfsplekken.

Een belangrijke route via het woonpark verbindt het ZMC en de entree van het Psychiatrisch gebouw.

^Plankaart

^ Impressie binnengebied 

^ Impressie plein ZMC