top of page

Locatie:

Rotterdam

Opgave:

Visie

Opdrachtgever:

Novaform

Samenwerking:

-

Planteam:

Alba Concepts

URBANOS

RoosRos architecten

Oppervlakte:

4ha 

Ontwerpperiode: 

2018

Status:

Net niet gewonnen! 

Participatie:

-

ZOHO - ROTTERDAM

Zoho-district

4200 2019-02-14 Visiedocument Zomerhofkw

^ Impressie 

In basis bestaat onze visie uit vijf concrete maatregelen (of ingrepen) om sturing te geven aan het behouden en opschalen van
het Makerskwartier ZOHO. Vier maatregelen zijn ruimtelijk en een vijfde maatregel is procesmatig - in het kader van participatie
en de sociaal maatschappelijke benadering.

4200 2019-02-14 Visiedocument Zomerhofkw

Adaptief framework

 

We bouwen een adaptief framework. Dit bestaat uit een toren, een basement en een cascogrid. Hierin passen we de bestaande waardevolle gebouwen in en bieden we ruimte aan de toekomstige ZOHO-Citizens om hun eigen woon-en werkdromen vorm te geven. Als hart van het framework wordt voorzien in een multifuntionele toren die al vanaf de eerste fase wordt gerealiseerd. Hiermee accommoderen we de noodzakelijk verhuisbewegingen die per fase van de ontwikkeling gewenst zijn en stimuleren het opschalen van het Makerskwartier. In het basement realiseren we een grote parkeervoorziening, uit het zicht, waarmee we het parkeren uit de straten kunnen halen.


Kwalitatieve zoom
We vergroten de kwaliteit van de leefomgeving door de auto’s uit het straatbeeld te halen. Hierdoor wordt de zoom van ZOHO een aangenaam zone voor voetgangers en fietsers. Kenmerkend is het verlengen van het Hofpark door het groen inrichten van de Vijverhofstraat en het verbinden van de Almondestraat aan de sfeer van de Noordersingel.

4200 2019-02-14 Visiedocument Zomerhofkw
4200 2019-02-14 Visiedocument Zomerhofkw


Klimaatadaptieve hof
Door klimaatadaptief en circulair te ontwerpen is ZOHO de proeftuin van gezonde stedelijke ontwikkeling. Polderdaken, watertanks, watertuinen, groengevels en -daken versterken het bestaande innovatieve woon-, werk en leef milieu van ZOHO.

Dwaalmilieu
We maken een ‘netwerk’ van routes en
plekken die de verschillende maaivelden
in het gebied met elkaar verbinden. Trappen en loopbruggen worden vormgeven als verblijfsruimtes en ‘speel’ aanleidingen en vormen hiermee de doorvertaling van de ontwerpgedachte van de Luchtsingel.
 

4200 2019-02-14 Visiedocument Zomerhofkw
bottom of page