top of page

Locatie:

Utrecht

Opgave:

Inrichtingsplan

Opdrachtgever:

Plegt-Vos

Samenwerking

Efy Group, CBRE, Alba

Planteam:

Inbo architecten

Oppervlakte:

0.9 ha

Ontwerpperiode

2020

Status:

Gewonnen tender

Participatie:

-

Almanak - Utrecht

Een Almanak was lange tijd de belangrijke bron van informatie over lokale activiteiten en relevante gegevens over thema’s en onderwerpen die in de samenleving speelden. Men gebruikte een Almanak onder andere voor streekgebonden wetenswaardigheden en praktische informatie. De moderne hoogwaardige architectuur die in dit plan naar voren komt past naadloos in de historie van de omgeving en voegt hier een toekomstdimensie aan toe.

Verbinding

Eveneens is er nadrukkelijk gewerkt aan optimale verbinding tussen het oude stadscentrum en de, veel nieuwere, Leidsche Rijn/Leeuwesteyn. De samenhang tussen de verbindingen komen in verscheidende, goed doordachte, vormen tot stand. Enerzijds zullen de parken die zich aan de west- en de oostzijde van het Amsterdams-Rijnkanaal bevinden samenkomen in de binnentuin van Almanak en zo de bewoners met elkaar in contact brengen. Anderzijds zal het project Almanak er ook alles aan doen om de nieuwe bewoners zo goed mogelijk te verbinden met het centrum, andere wijken en het groen. De ontsluiting van deze wijk is er echt op gericht om de bewoners lopend en fietsend snel en gemakkelijk te verbinden met hun omgeving. Met Almanak hebben wij hierop ingespeeld door zowel met de fiets of lopend de woning, de binnentuin of fietsenstalling zo snel mogelijk te bereiken door directe ontsluitingen aan de Dafne Schippersbrug en de Rijderhof te realiseren.

Sociaal

De binnentuin heeft bovenal een sociale functie. Het is de plek waar bewoners elkaar gaan ontmoeten en samenzijn op hun eigen veilige plek met voldoende waarborging voor privacy. De tuin is voor elke gebruiker makkelijk toegankelijk door de lange hellingbaan. Er is veel ruimte, in de vorm van gazon. De zichtlijnen worden geaccentueerd met bomen en privacy wordt gecreëerd met hoge, vaste beplanting. Het sociale aspect van de tuin wordt benadrukt met een ontworpen tafel voor gemeenschappelijk gebruik.

Natuurmuur

De natuurmuur vormt een scheiding tussen de binnentuin en de fietsenstalling. Door de open elementen is er ruimte voor beplanting om te groeien, en valt er natuurlijk licht in de fietsenstalling. Andere openingen worden gevuld met verschillende soorten insectenhotels.

bottom of page