top of page
Teun Hoek
RRog_2023037_Zeewolde_De Ankerplaats_Visual vanuit de haven
RRog-Mobius Utrecht - visual binnentuin

Even voorstellen

Nieuwe stagiair Teun Hoek

Afgelopen week is Teun Hoek bij ons begonnen als stagiair stedenbouw. Hij zal zich gaan focussen op het analyseren en moduleren van stedenbouwkundige plannen. 

Februari 2024

Historie en toekomst komen samen

De Ankerplaats - Zeewolde

De gemeente Zeewolde heeft voor de ontwikkeling van de bouwvelden 7.1, 7.2 en 7.3 in het Havenkwartier gekozen voor De Ankerplaats, het plan van Hegeman Ontwikkeling, RRog en KOW. In een mens- en milieuvriendelijke omgeving komen 11 gestapelde- en 40 grondgebonden woningen. De Ankerplaats ligt in het nieuwe Havenkwartier Zuid, aan de nieuwe haven van Zeewolde. Hier creëren we een nieuwe typologie van de Zuiderzeestad: een stad óp de dijk, fier uitkijkend over het water en het achterliggende polderlandschap.

Januari 2024

Winst voor Mobius

Mobius - Utrecht

De gemeente Utrecht heeft voor de ontwikkeling van de meest noordelijke bouwvelden van de wijk Leeuwesteyn gekozen voor Mobius. Het plan geeft op een bijzondere manier betekenis aan de cultuurhistorie van het gebied en de vindplaats van de oude buitenplaats Leeuwesteyn. De beide bouwvelden zijn gebaseerd op het Meergeneratie woonconcept van Hegeman Ontwikkeling. Hierdoor ontstaat een inclusieve leefomgeving voor jong en oud, met collectieve ruimtes in zowel de gebouwde omgeving als in de binnentuinen van de bouwblokken.

Januari 2024

RRog-Sint Bavopark Noordwijkerhout
RRog_Porta_Woerden
RRog-centrumplan Vinkeveen

Start aanleg Bavopark

Landgoed in den houten - Noordwijkerhout

Afgelopen week is er begonnen met de aanleg van het Bavopark op het Landgoed in den Houte, Noorwijkerhout. Met een krachtige bomenlaan als landschapselement krijgt het park een herkenbare uitstraling als verbinding tussen het Hoofdgebouw en de Engelse tuin. Het park speelt een verbindende rol in de wijk, waarbij niet alleen de historische Engelse- en Franse tuin, maar ook de kleinere groenzones verbonden zijn.

December 2023

Winst voor Porta !

Snellerpoort - Woerden

In samenwerking met Studiospacious en Heren 5 architecten heeft RRog stedenbouw en landschap, in opdracht van Bolton Ontwikkeling de selectie voor een gesloten bouwblok met tachtig woningen in de nieuwe stationsbuurt Snellerpoort in Gemeente Woerden gewonnen. Het winnende ontwerp staat voor het verbinden van contrasten. Porta geeft vorm aan de stadse identiteit van de stationsbuurt Snellerpoort. Het omsloten bouwblok heeft poorten die de stadsstraatjes verbinden met een lommerrijke binnentuin. Hier creëren we een habitat voor mens, flora en fauna.

Centrumplan Vinkeveen goedgekeurd!

Centrumplan - Vinkeveen

Het centrumplan Vinkeveen heeft goedkeuring gekregen van de gemeenteraad, wat een mijlpaal betekent voor de woningbouwontwikkeling in Vinkeveen. Met de definitieve goedkeuring van het centrumplan, gaan we nu over tot de concrete uitwerking van een stedenbouwkundig plan. Hierin zullen circa 200 woningen en 1000m² aan voorzieningen worden opgenomen.

September 2023

Oktober 2023

RRog - Engelse Tuin - foto opening
RRog-Linschoten-luchtfoto
RRog-Bureaufoto zurich

Opening Engelse tuin

Landgoed in den Houte - Noordwijkerhout

Eind september is de Engelse tuin op het Landgoed in den Houte officieel geopend! Middels een druk op de knop is de fontein aangezet, waarna het park toegankelijk is voor de bewoners van het landgoed. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de Engelse tuin weer te herstellen en de oude elementen zoals de waterloop en de bruggen terug te brengen. Maar ook de beplanting speelt een belangrijke rol in deze parkachtige tuin. 

Nieuwe opdracht Linschoten

Laan van Overvliet - Linschoten

RRog stedenbouw en landschap is door Trans RED (Real Estate Development) gevraagd om een stedenbouwkundige verkenning uit te voeren voor een bedrijventerrein in Linschoten, gemeente Montfoort. Het is de bedoeling dat dit bedrijventerrein in de toekomst wordt herontwikkeld tot een woongebied.

Juni 2023

RRog in Zurich

Excursie - Zurich

Afgelopen week zijn wij als bureau op excursie geweest naar de stad Zürich, Zwitserland. Tijdens deze trip hebben we diverse locaties bezocht, waaronder het MFO Park, Irchelapark, Hunzikerplatz, Goetheanum en het Landesmuseum Zürich.

Mei 2023

September 2023

RRog
RRog-De Klamp Heerhugowaard
RRog-Octaaf Nijmegen- impressie

Nieuwe opdracht in Deventer

Ludgeruskwartier - Deventer

RRog stedenbouw en landschap heeft opdracht gekregen van Woonbedrijf Ieder1 om een herstructureringsplan te maken voor haar woonareaal in Keizerslanden. Deze herstructurering valt onder de ‘Kroon van Deventer’.  Op deze locatie zullen ca. 430-500 woningen worden gerealiseerd en de plannen zullen middels participatie tot stand komen.

Mei 2023

Modulair bouwen in de Klamp

De Klamp - Heerhugowaard

In samenwerking met Studiospacious en Heren 5 architecten heeft RRog stedenbouw en landschap, in opdracht van Bolton Ontwikkeling de selectie voor een gesloten bouwblok met tachtig woningen in de nieuwe stationsbuurt Snellerpoort in Gemeente Woerden gewonnen. Het winnende ontwerp staat voor het verbinden van contrasten. Porta geeft vorm aan de stadse identiteit van de stationsbuurt Snellerpoort. Het omsloten bouwblok heeft poorten die de stadsstraatjes verbinden met een lommerrijke binnentuin. Hier creëren we een habitat voor mens, flora en fauna.

Gewonnen tender in Nijmegen

Octaaf - Nijmegen

Het samenwerking met BDG architecten heeft RRog stedenbouw en landschap in opdracht van Hegeman de tender gewonnen voor de Fanafarestraat te Nijmegen. In het plan zijn ontmoeting en collectiviteit twee belangrijke kernwaarden die als essentiële bouwstenen zijn verweven in het ontwerp.

 Oktober 2022

Oktober 2023

RRog-De Wijck Zwijndrecht-Visualisatie
RRog-Westpoort Heerhugowaard

Winst voor de Wijck!

De Wijck - Zwijndrecht

Het team van Van Wijnen, KOW architecten en RRog stedenbouw en landschap heeft met het plan ‘De Wuijck’ de tenderuitvraag voor stadstuinen Zwijndrecht gewonnen. Met dit plan wordt de eerste ontwikkelstap gezet voor de transformering van het stationsgebied.

November 2022

Nieuwe opdracht in Heerhugowaard

Westpoort - Heerhugowaard

In opdracht van de gemeente Dijk en Waard heeft RRog stedenbouw en landschap opdracht gekregen om een stedenbouwkundig plan op te stellen voor de locatie Westpoort. Er zal gewerkt worden aan een landschappelijke woonmilieu met een sterk verankerde groene- en blauwe structuur

Juni  2022

bottom of page