top of page

Locatie:

Capelle aan den IJssel

Opgave:

Inrichtingsopgave, stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever:

Bemog Projektontwikkeling B.V.

Samenwerking

Planteam:

Studio Komma

Oppervlakte:

Ontwerpperiode

2018-2019

Status:

Participatie:

IJsselpark - Capelle aan den IJssel

‘IJsselpark’ is het winnende plan voor de tender die de gemeente Capelle aan den IJssel uitschreef voor de herontwikkeling van ’s-Gravenweteringpark, een voormalige schoollocatie. Het team van Studio Komma en RRog stedenbouw en landschap ontwierpen, in samenwerking met Bemog Projektontwikkeling, een gevarieerde groene woonbuurt met 60 woningen.

Slagenlandschap met biodiversiteit

Passend bij het DNA van Capelle aan den IJssel presenteren wij ‘Aan de Slag’: karaktervol wonen in een natuurlandschap van waterrijke slagen. We geven hiermee invulling aan de ambitie van de gemeente Capelle aan den IJssel om samen met hen en andere betrokkenen vorm te geven aan de locatie ’s-Gravenweteringpark. We realiseren hier een woonbuurt die speelt met de landschappelijke en dorpse waarden van de omgeving. Het karakter van het waterrijke slagenlandschap en de bestaande groenstructuren van bos en houtwal vormen de onderlegger van de ontwikkeling. We maken alle oorspronkelijke watergangen weer zichtbaar, waardoor we het gebied maximaal vernatten. Door deze reconstructie van het veenweidelandschap creëren we een natte biotoop die een ideaal vestigingsklimaat is voor variëteit aan flora en fauna. De combinatie met het bestaande bosrijke landschap vergroot de biodiversiteit en maakt het gebied extra aantrekkelijk om in te wonen.

Dorps en landschappelijke wonen

We maken een dorps / landschappelijk woonmilieu tussen de oude Ringvaart en de ’s-Gravenweg, waar we een mix van woningtypologieën inpassen. Door de vormgeving van een ruime entree geven we het gebied een passend aanzien langs de Kanaalweg. Hier presenteert het buurtje zich als een samenhangend en karaktervol vormgegeven woonmilieu. De stedenbouwkundige opzet benut stijlkenmerken van een buitenplaats om een balans te maken tussen eenheid en verscheidenheid. Via een landschappelijk vormgegeven laan beleef je het historische landschap van slagen en weides. De laan mondt uit in een stedenbouwkundig begrensd plein. Dit is het hart van de buurt waar een dorpse en ongedwongen ontmoeting kan plaatsvinden. Een herkenbaar spel van water en natuur biedt jong en oud een verblijfsgebied om te spelen of te verpozen. In de zoom van het plan de woningen ingepast in de bestaande bosstructuren en watergangen. Een aangenaam spel van open en gesloten refereert aan het oorspronkelijke slagenlandschap. De grote vrije kavels worden begrensd door de natuuroevers waardoor er een natuurlijke en boomrijke omgeving ontstaat. ‘Aan de Slag’ wordt versterkt door het vormgeven van buitenkamers en vlonders die de woning verbinden met het landschap.

Klimaatadaptief, circulair en biodivers

Het landschap van IJsselpark is onderdeel van de ‘groene ruggengraat’ van Landschappelijk Capelle en heeft natuurdoeltype moerasnatuur en water als basiskenmerk. We versterken de robuustheid van deze natuur door het vergroten van de waterstructuur en het toevoegen van natuurlijke oevers met flauwe taluds. Doordat de watergangen door bospercelen, houtwallen en bosschages lopen, wordt de biodiversiteit van het gebied vergroot. In de moeraszone langs de waterkant wordt er een natuurlijke habitat voor onder andere de groene glazenmaker (libelle) gecreëerd en kan door het maken van de overgangszones tussen het bosje, de bosrand (struweel), het veenweide en veenmoeras de kamsalamander als doelsoort worden toegevoegd. Het vernatte landschap met de bestaande en nieuwe beplanting werkt als een landschappelijke spons met een optimale wateradaptieve werking. Piekbuien en droogte worden hier op een natuurlijke manier opgelost. En de opgaande groenstructuren en de waterrijke omgeving verzorgen een schaduwrijke en aangename leefomgeving ten tijde van extreme hitte.

bottom of page