top of page

RRog

 

Richard Colombijn en Renzo Veenstra hebben in 2006 het bureau RRog Stedenbouw en Landschap opgericht. Richard Renzo Ontwerp Groep is een ontwerpbureau dat is gespecialiseerd in het maken van stedenbouwkundige plannen en landschaps-architectonische ontwerpen. Renzo Veenstra is architect en stedenbouwkundige, Richard Colombijn is stedenbouwkundige en landschapsarchitect.

 

Inmiddels werkt het bureau met een wisselde samenstelling met negen mensen aan een divers pakket opdrachten. Wij doen diensten voor uiteenlopende opdrachtgevers zoals overheden, marktpartijen en woningcorporaties. De opdrachten zijn veelal van stedenbouwkundige aard maar kunnen ook enkel gericht zijn op de openbare ruimte. Op het hoogste schaalniveau werken we aan visies en masterplannen, op de tussen-schaal ontwerpen we aan stedenbouwkundige ontwerpen en op het laagste schaalniveau houden we ons bezig met inrichtingsplannen.

 

RRog ziet daarbij het ontwerpen van de leefomgeving als haar belangrijkste taak. Hierbij gaat het altijd over de inrichting van de openbare ruimte in relatie tot de gebouwde omgeving. Vragen daarbij zijn: hoe wordt de ruimte gebruik, wat is de functie van de ruimte? - wat gebeurt er in de aangrenzende bebouwing? – hoe maken we een goede overgang tussen gebouw en ruimte? - en - welke inrichtingssfeer is passend? In bijna alle gevallen gaat dit in nauw overleg met betrokkenen en kunnen wij stoelen op een uitgebreide ervaring met participatieprocessen. Voor het maken van de juiste keuzen en het geven van goede adviezen worden we geholpen door bevindingen bij onze gerealiseerde projecten.

 

RRog werkt aan verschillende type opdrachten. Interessant daarbij is dat tegelijkertijd wordt gewerkt aan  langlopende stedenbouwkundige projecten die stapsgewijs tot uitvoering komen en korte projecten zoals prijsvragen en tenderopdrachten. RRog heeft succesvol meegewerkt aan uiteenlopende tenderontwerpen in zowel de suburbane sfeer alswel bij hoog stedelijke vraagstukken.

 

Tot slot is het vermeldenswaardig dat beide partners van RRog niet alleen aan de zijde van het ontwerpen staan maar ook aan de kant van de plantoetsing. Door hun ervaring op het gebied van ontwerpen nemen zij deel aan verschillende commissies waar plannen worden besproken en getoetst.  

IMG_5690.jpg
bottom of page