RRog stedenbouw en landschap

Richard Colombijn en Renzo Veenstra hebben in 2006 het bureau RRog Stedenbouw en Landschap opgericht. Met (RRog). Richard Renzo Ontwerp Groep, willen wij onze ambities waar maken; aangename stedenbouwkundige- en landschapsplannen tot realisatie brengen.

RRog is een ontwerpbureau dat bestaat uit verschillende ontwerpers die met plezier werken aan het vormgeven van onze leefomgeving. In de ontwerpen brengen wij diverse belangen met elkaar in balans, om zo aangename en toekomstgerichte ruimtes te maken. Kenmerkend voor onze ontwerpen is de aandacht voor natuur en sociale samenhang. RRog maakt ruimtelijke ontwerpen en visies op verschillende schaalniveaus. Het bureau heeft kennis van het ontwikkelingsproces en levert maatwerk.

Naast het bureau is Renzo Veenstra docent op de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp en Richard Colombijn is voorzitter van één van de Commissies Ruimtelijke Kwaliteit van de WZNH en neemt deel aan verschillende Kwaliteit-teams.

RRog stedenbouw en landschap 
Pilotenstraat 6a 
1059 CJ Amsterdam

T:  020-6765503 

KvK: 34245979