top of page
RRog-visie cirkel

Visie

RRog is een ontwerpbureau met een specialisatie in landschapsarchitectuur en stedenbouw; we observeren, ontwerpen, bespreken, verbeelden en werken aan stad en landschap.

Onze ontwerpen zijn gelaagd en hebben betekenis op verschillende schaalniveaus. Zo brengen we diverse belangen met elkaar in balans. Ons doel is om aangename en toekomstgerichte ruimtes te maken, voor flora, fauna en mensen. Deze leefomgevingen zijn adaptief , sociaal coherent en in natuurlijke symbiose ontworpen.

Realistisch, ruimtelijk en respectvol

We werken aan ontwerpopgaves op verschillende schaalniveaus. Zo stellen we masterplannen en gebiedsvisies op om toekomstige ontwikkelingen in goede banen te leiden en mensen houvast te beiden. We werken aan verkavelingsplannen en inrichtingsplannen waarin we nieuwe leefomgevingen zowel ruimtelijk als technisch in vastleggen. Maar we maken ook objectontwerpen als bruggen en follys of een fantastisch detail in een urban wadi, om hiermee zintuigen van mensen te prikkelen of een microbiotoop te creëren voor dieren. Door de kruisbestuiving van ons werk aan de verschillende schaalniveaus versterken we de brede kennis van ons bureau en blijven we op de hoogte van innovaties.

Ons werk bestaat het tekenen van plankaarten en driedimensionele ontwerpen, net zo goed als het zorgvuldig analyseren van de betekenis van de plek en het inspiratief verbeelden. Onze ontwerpproducten zetten we in als middel om te communiceren en te inspireren, waarbij we onze creativiteit inzetten om opdrachtgevers en bewoners positief te verrassen.

Toekomstgericht

RRog-visie cirkel- adaptief

Adaptief

In onze adaptieve visie, richten we ons op de volle breedte van duurzaamheid. Daarin gaat het wat ons betreft om de capaciteit om plannen aan te passen aan veranderende omstandigheden ...

RRog-visie cirkel- sociaal coherent

Sociaal coherent

Levendige en goed functionerende urbane woonmilieus worden gevormd door sociale coherentie. Dit betekent dat de woonmilieus bijdragen aan samenhang, tussen mensen onderling ...

RRog-visie cirkel- natuurlijke symbiose

Natuurlijke symbiose

Wij geloven dat we in leefomgevingen van de toekomst niet meer los van elkaar en naast elkaar leven, maar in wederkerigheid. Dit geldt voor zowel mens, als flora en fauna ...

Wij willen als ontwerpers een bijdrage leveren aan de leefomgevingen van de toekomst. Wij geloven dat er in deze leefomgevingen ruimte is voor mens, flora en fauna. In onze werkmethode laten we ons sturen door een drietal integraal verweven ruimtelijke thema’s:

  1. Adaptiviteit; we ontwerpen aan plannen die bijdragen aan een duurzame toekomst ;

  2. Sociale coherentie; we werken aan leefomgevingen die mensen verbinden;

  3. Natuurlijke symbiose; in de ontwerpen geven we vorm aan wederkerigheid tussen mens, plant en dier.

bottom of page